Kladensko v sevření 50. let - zahájení výstavy

Ve čtvrtek 9. dubna 2015 byla zahájena výstava Kladensko v sevření padesátých let. Na vernisáži se sešlo téměř třicet náštěvníků, kteří oželili i první teplé jarní počasí.

Výstavu uvedl kurátor Mgr. Karel Drvola, DiS, který vyzdvihl, že téma je zpracováno co nejvíce nestranně a že záleží na posouzení náštěvníkem, jelikož každý sem přichází s jinou zkušeností.


Příchozí si prohlédli autentické velkorozměrné fotografie opatřené komentáři a nemohli přehlédnout zlatavou bustu A. Zápotockého v nadživotní velikosti.

Některé z vystavených sbírkových dokumentů si pamatovali návštěvníci osobně. Např. leták vydaný po peněžní reformě v r. 1953, tzv. "hladová koruna" byl k nalezení na polích a za jeho neodevzdání hrozilo nálezci i vyloučení ze školy. Ve vitrině s vystavenými předměty ale nejvíce upoutá váza s podobiznou "kladenského" prezidenta, kterou prezident obdržel darem ze Sovětského svazu.

Mgr. Karel Drvola a Ing. Vladimír RoglFoto © Jaroslav Vyšín, 2015

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 10.04.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.