Vernisáž výstavy na Mayrau 31. května 2007

Ve čtvrtek 31. května byla v hornickém skanzenu Mayrau zahájena výstava Vinařice – místo, kde bydlím. Výstava, která je první akcí IV. mezinárodního bienále Industriální stopy 2007, je výsledkem roční práce vinařických dětí, během níž zjišťovaly nejrůznější údaje o obci a postupně tak vytvářely svůj vlastní obraz Vinařic. Děti se podílely také na instalaci výstavy a na programu vernisáže, kde vystoupily s pásmem písniček, vlastní básní o Vinařicích a s tancem.

Výsledky celoroční práce dětí jsou kromě výstavy shrnuty i do sborníku Vinařice - místo, kde bydlím, který redakčně připravily hlavní koordinátorky projektu Pavla Žvachtová a Renáta Malá z našeho muzea. Některé z výsledků projektu si můžete prohlédnout zde.
Na projektu spolupracovalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně s Mateřskou a Základní školou ve Vinařicích. Na jeho realizaci finančně přispěla Nadace Preciosa

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.06.2007. Verze pro tisk. O úroveň výše.