Ve stínu Impéria - vernisáž

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 jsme zahájili výstavu Ve stínu Impéria - Germáni a doba římská na Kladensku a Rakovnicku. Až do 16. února 2020 si v ní mohou návštěvníci jak prohlédnout unikátní archeologické nálezy, včetně nových poznatků o osídlení našeho regionu, tak se obecně seznámit s dobou, kdy naše území obývaly germánské kmeny, dostávající se do stále bližšího kontaktu s římským impériem (cca 1. až 4. stol. našeho letopočtu).


Návštěvníky vernisáže přivítali ředitel Sládečkova muzea PhDr. Zdeněk Kuchyňka a historik muzea Mgr. Karel Drvola, DiS., který výstavu připravil spolu s archeoložkami Muzea T. G. M. Rakovník a ve spolupráci s Národním muzeem a Vlastivědným muzeem ve Slaném.

Po populární výstavě Keltové ve středních Čechách (2010, ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně) se tak ohlížíme do další, trochu opomíjené epochy našich dějin. Důvody k tomu máme dva: jednak inspiraci novými rakovnickými výzkumy a za druhé fakt, že Kladensko samotné má z této doby celou řadu významných archeologických lokalit, o kterých velká část místních obyvatel mnohdy nemá ani tušení.


Výstavu doplňují sbírkové předměty z Národního muzea, jako například překrásné bronzové nádoby, které ilustrují kontakt místního germánského obyvatelstva s římskou civilizací. Zápůjčku umožnil fakt, že archeologická expozice Národního muzea je aktuálně v rekonstrukci.


Zajímavé doklady doby vydala lokalita u Tuchlovic, kde díky zatopení původního sídliště zůstaly zachované i dřevěné pozůstatky, včetně unikátního žebříku, v archeologii zcela výjimečné. Přesto nejvýznamnější kladenskou lokalitou zůstává pohřebiště nacházející se na katastru obce Třebusice, kde byla odkryta takřka tisícovka převážně žárových hrobů z období Marobudovy říše.


Vernisáže se zúčastnila i spoluautorka výstavy - archeoložka Muzea TGM v Rakovníku PhDr. Dana Stolzová (uprostřed) spolu s manželem, taktéž archeologem Danielem Stolzem, PhD.

Vzácnou návštěvou byla také moderátorka a spoluautorka pořadu Historie CS Marie Koldinská (uprostřed).

Výstavu VE STÍNU IMPÉRIA - Germáni a doba římská na Kladensku a Rakovnicku můžete navštívit do 23. 2. 2020 (prodlouženo).


Foto (C) SVMK - Jiří Štěpánek

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 04.12.2019. Verze pro tisk. O úroveň výše.