Vernisáž přilákala řadu zájemců o hornickou minulost Kladenska

Letošní první výstava v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích je nazvána Mlátek a želízko podle tradičních symbolů hornictví. Obecně se jim sice říká kladívka, ale každý pravověrný havíř ví, že tomu tak není. Jak ve skutečnosti toto nářadí vypadalo, ukázal účastníkům vernisáže v jejím úvodu autor výstavy Tomáš Voldráb. K želízku a mlátku si přibral i další symboly hornictví - uniformu a švancaru.


Přítomné, mezi nimž byl i primátor města Kladna Dan Jiránek, uvítal ředitel muzea Zdeněk Kuchyňka.Těsně před dokončením instalace výstavy se do skanzenu podařilo převézt "hornická kladívka", která ještě loni v listopadu zdobila vrchol těžní věže na likvidovaném Dole Libušín. V další části výstavy jsou představeny předměty, s nimiž horníci přicházeli na šachtě do styku. Někdy třeba jebom nepřímo, to se týká třeba truhlářského a tesařského nářadí, anebo sedlářského kozlíku.


Další předměty mohou posloužit i jako hádanky nejen pro návštěvníky. Jsou vystaveny ve stavu, v jakém jsou postupně v nejrůznějších zákoutích skanzenu nacházeny. Teprve poté, co bude rozhodnuto, zda se z nich stanou sbírkové předměty, se dostanou do rukou muzejního konzervátora, aby byly uchovány i pro další generace.
Na rozdíl od dětí si jejich rodiče vzpomínali, kde se s podobnými nástroji setkali a přidali i své zkušenosti s nimi.


K výstavě jsou připraveny i pracovní listy pro žáky základních škol.

Dodejme ještě, že želízko a mlátek obohatily znak města Kladna v souvislosti s jeho povýšením na královské horní město. Není ale jisté, zda se tak stalo už v roce 1898, nebo až v souvislosti s nádherným kaligrafickým vyhotovením diplomu císaře Františka Josefa I., k němuž došlo na žádost městské rady v roce 1914. Tam ovšem označení hornických symbolů ve dvorské kanceláři přeložili do češtiny jako "kladivo a palice".Foto © Jaroslav Vyšín, 2011
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 15.01.2011. Verze pro tisk. O úroveň výše.