Vernisáž výstavy Sáhni si na ptáka

Ve čtvrtek 17. března v podvečer byla v našem muzeu zahájena první výstava, kde nejsou tabulky s výstražnými nápisy Pozor! Nesahat!, ale naopak návštěvníci jsou vyzýváni, aby si exponáty, které nejsou za sklem klidně ohmatali. Výstava je totiž určena i pro nevidomé a slabozraké, kteří svět kolem sebe vnímají hmatem. Proto jsou popisky rovněž v Braillově písmu.


Návštěvníky přivítal ředitel muzea Zdeněk Kuchyňka spolu s kurátorem výstavy Lukášem Krinkem.


Ten mimo jiné připomněl, že výstavu zapůjčenou Ornitologickou stanicí Muzea Komenského v Přerově, jsme mohli obohatit o dermoplastické preparáty (lidově vycpaniny) ptáků z našich sbírek, na jejichž nákup už několik let získáváme dotace od Komise pro životní prostředí Rady města Kladna.


Muzejní pedagožka Ivana Zágnerová pak účastníkům vernisáže nabídla možnost, jak se mohou alespoň na chvíli vžít do situace nevidomých.


Jeden ze šátků si hned vzal primátor města Kladna Dan Jiránek


a také jedna z dětských návštěvnic.


Doufáme, že tato dotyková výstava přiláká do muzea co nejširší okruh návštěvníků. Možnost mají do 5. června.Foto © Jaroslav Vyšín, 2010
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 06.04.2011. Verze pro tisk. O úroveň výše.