Jak bydlely panenky

výstava hraček ze soukromé sbírky a sbírky Oblastního muzea v Lounech

15. března až 2. června 2013, vernisáž 14. 3. od 17 hod.

Prostřednictvím hraček se děti seznamují s okolním světem, rozvíjejí svoje schopnosti, city i fantazii, v neposlední řadě jsou hračky ale také významným historickým pramenem, protože jsou odrazem doby svého vzniku.

Výstava představuje panenky a jejich pokojíčky (kuchyňky, obchody a další doplňky) soukromou sbírkou Jiřiny Hegedüšové, a předměty ze sbírek Oblastního muzea v Lounech, Sládečkova muzea a jeho zaměstnanců.

Podle jednotlivých pokojíčků, vyrobených buď podomácku, místní truhlářskou dílnou nebo i větší firmou můžeme domýšlet příběhy dětí, které si s nimi hrály, i možnosti jejich rodičů. Provedení hraček a jejich materiál zase odhalí trendy a vkus určitých období dějin 19. a 20. století.

Výstavu doplní dětský koutek a pro malé i velké zájemce máme připravenou tipovací soutěž.

Pohled do výstavy:


Foto © Jaroslav Vyšín, 2013

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 18.03.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.