Korálek

20 let výtvarných činností

4. října - 10. listopadu 2013,

vernisáž s hudebním vystoupením ve čtvrtek 3. října od 17 hod. (fotografie)


Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199, mezi širokou veřejností známa jako "Korálek", zve na svou prezentační výtvarnou výstavu.

Žáci "Korálku" jsou děti se souběžným postižením více vadami - tedy s postižením fyzickým i psychickým zároveň, filosofií školy je dosáhnout u žáků takového stupně výchovy a vzdělání, aby mohli být v maximální možné míře zařazeni do života zdravé populace, do "skutečného" světa.

Představeny budou práce žáků, kteří navštěvovali školu v průběhu dvaceti let - díla z oblasti malby, kresby, grafiky, ale také práce vytvořené kombinacemi různých technik, keramické výrobky, prostorové práce z kartonu, sádry, itongu atd.
Z projektu Kůň...

Foto: archiv ZŠ Korálek

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.10.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.