Výstava Co jsme si zbořili... o zaniklých technických památkách

Vernisáž v sobotu 20. března 2010 v 15.00.

Co jsme si zbořili, je název publikace editorů Benjamina Fragnera a Jana Zikmunda, kterou vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví při ČVUT v Praze v roce 2009. Současně je to název výstavy, která z pražské čistírny odpadních vod doputovala do skanzenu Mayrau.
V loňském roce proběhlo již páté mezinárodní bienále industriální stopy, a protože se bienále koná každé dva roky, kniha i výstava je bilancí mizející průmyslové éry za posledních deset let. Bilance je opravdu znepokojující. Celkový seznam staveb, který nebyl pro svůj rozsah publikován, se nepočítá v desítkách, ale ve stovkách. V úvodním komentáři Bejamin Fragner připomíná, že na jedné straně v krátké době roste až neuvěřitelný zájem o průmyslové dědictví, které rozpoznává jeho hodnoty, současně však, vybaveni bourací technikou, rychleji než kdy před tím drtíme, co jsme se sotva naučili brát znovu do rukou. Právě tato slova zcela odpovídají současnému stavu, kdy řada unikátů mizí doslova před očima.

Připomeňme si stavby, které zmizely za posledních deset let z povrchu Kladenska. Jen některé z nich najdete ve zmiňované knize:

Důl Ronna v Hnidousích † 20. 8. 2001

Kruhová cihelna v Třebichovicích † 2002
Těžní stroj na dole Kűbeck v Kladně † 2004
Výdušná jáma Hradečno N IV. † 2004

Důl Jaroslav v Tuchlovicích † 27. 12. 2004


Exteriér a interiér zbourané administrativní budovy na Dole Tuchlovice (červen 2004)

Zbouraná těžní věž na Dole Tuchlovice (červen 2004)

Plynojem Man v areálu huti Koněv † 2005
Sýpka Břešťany † 2005
Stáje a sýpka v zámku v Kolči † 22. 5. 2006
Válcovna jemná V., Vojtěšská huť/Koněv Kladno † 27. 7. 2007
Barokní špýchar, Velké Přítočno † 2008

Ohrožené stavby jsou:

Součástí výstavy bude odborná přednáška Tomáše Voldrába Co jsme si zbořili v Kladně, která se koná v Hornickém skanzenu Mayrau ve středu 24. března 2010 v 17:00.
Připraveny budou také krátkodobé vzdělávací programy pro školy.

Kontakt:
odborný poradce Tomáš Voldráb: 728 309 756
výtvarná koncepce: Dagmar Šubrtová: 723 436 528
propagace: Pavel Rolinec: 776 222 297

Fotografie © Jaroslav Vyšín a archiv SVMK

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 26.02.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.