Pro školy

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM

Program k výstavě 13 KM OBJEVŮ - PŘÍBĚHY SKRYTÉ POD ZEMÍ
Velká archeologická výstava představí unikátní soubor nálezů odhalených při stavbě obchvatu města Slaného. Výstava je koncipována jako průřez pravěkem od mladší doby kamenné až po raný středověk a ukazuje různá témata ze života našich předků. Součástí je také řada videoprojekcí a 3D rekonstrukcí.

PRAVĚKÁ ŠKOLA (pro MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ):
Děti se během programu promění v pravěkou tlupu (dostanou pravěký oděv a pomalují se jako lovci) a zjistí, jaké dovednosti musel ovládat pravěký člověk. Zatančí si rituální tanec, budou stopovat, lovit a mlít obilí na žernovu a zrnotěrce.
Délka programu: cca 45 minut


NA SKOK DO PRAVĚKU (pro 3. - 4. třídy ZŠ):
Žáci se promění v pravěké lovce a formou skupinových aktivit se seznámí s různými druhy pravěkých činností. Budou stopovat, lovit a mlít obilí na žernovu a zrnotěrce. Součástí programu je výtvarná aktivita.
Délka programu: cca 75 - 90 minut


PŘÍBĚHY SKRYTÉ POD ZEMÍ (pro 5. - 9. třídy ZŠ a SŠ):
Žáci se během programu promění v pravěké lovce, kovotepce, mlynáře i Kelty. Stanou se součástí příběhu a budou ve výstavě pátrat po odpovědích. Prakticky si vyzkouší mletí obilí na žernovu i zrnotěrce, keltské oblečení, tkaní, předení a když počasí dovolí, pak také střelbu z luku nebo tesání kmene kamenným sekeromlatem.STÁLÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Za pokladem s permoníkem

Určeno pro: MŠ
Trvání programu: 45 min
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarma

Permoníci na procházce

Formou zábavné hry se děti seznámí s historickým centrem města, významnými památkami a dle věku i se základními informacemi o stavebním vývoji města.
Určeno pro: 1. - 5. třída ZŠ
Trvání programu: 1 - 1,5 h
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarma

Studenti na špacíru

Program si klade za cíl budovat u studentů pozitivní vztah ke svému městu skrze poznání jeho minulosti. Při procházce historickým centrem Kladna studenti poznávají jeho stavební vývoj, nejvýznamnější památky i zajímavosti z historie.
Určeno pro: 6. - 9. třída ZŠ, SŠ
Trvání programu: 1,5 - 2 h
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarma

Cesta do 19. století

Program zaměřený na každodenní život našich předků. Zahrnuje úvodní prezentaci o tzv. dlouhém 19. století, návštěvu expozice a samostatné aktivity: poznávání historických předmětů, draní peří, psaní krasopisem a několik tematických aktivit.
Určeno pro: 5. - 9. třídu ZŠ, SŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarmaPROGRAMY NA HRADIŠTI BUDEČ

Středověk na Budči

Zážitkový vzdělávací program s kostýmovanými lektory přibližující dobu sv. Václava, který byl podle legend na Budči vyučován. Lektoři se s dětmi přenesou do doby sv. Václava a prostřednictvím mnoha aktivit na autentickém místě skupinu seznámí s životem v raném středověku. Dále představí patrona české země a provedou žáky po jedné z nejvýznamnějších památek Kladenska i celé České republiky.

Termín: vypsaný vždy v září (v týdnu předcházejícím 28. září) a v červnu (19. - 23. 6. 2023)

Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ
Délka programu: 60-75 min.
Cena: 40 Kč/žák

Komentovaná prohlídka

V jiném termínu je možné dohodnout si komentovanou prohlídku uzpůsobenou věku návštěvníků.

Termín: dle dohody
Určeno pro: ZŠ, SŠ
Délka prohlídky: cca 60 min.
Cena: 700 Kč


PROGRAMY V HORNICKÉM SKANZENU MAYRAU

Hornický skanzen Mayrau nabízí vzdělávací programy zaměřené na hornictví a hornickou historii s přesahy do geologie, báňského záchranářství atd. Více viz stránky Hornického skanzenu Mayrau.
NÁVŠTĚVU ŠKOLNÍ SKUPINY OBJEDNEJTE PŘEDEM


Kontakt pro rezervaci prohlídky výstavy (platí pouze pro školní skupiny), vzdělávacího programu v muzeu a na Budči.


Bc. Lucie Matoušová
e-mail: historik<@>omk.cz (bez špičatých závorek),
tel.: 312 256 162 nebo 607 281 238 (telefonicky objednávejte od 9:00 do 14:00 hodin)

případně Mgr. Michaela Brábníková
e-mail: propagace<@>omk.cz (bez špičatých závorek) tel.: 312 256 168 nebo 607 084 508

Kontakt pro rezervaci programu ve skanzenu Mayrau:
tel.: 312 273 067
e-mail: mayrau.pedagog<@>omk.cz (bez špičatých závorek)

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 27.09.2022. Verze pro tisk.