Muzeum ve škole

Tento program již bohužel není v naší aktuální nabídce!

Program vznikl v rámci projektu Škola a Muzeum pod jednou střechou organizovaného Step by Step Česká republika, o. s. ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Anotace:

Děti si vytvoří své vlastní muzeum z našich sbírkových fondů. Během této činnosti by měly nahlédnout pod pokličku muzea a seznámit se s činnostmi jakými jsou například získávání a ochrana sbírkových předmětů nebo tvorba výstav. Zároveň by se měly seznámit s předměty denní potřeby člověka v 19. století. Po vytvoření muzejní expozice se děti promění v průvodce, kteří vlastním muzeem provedou své spolužáky či pedagogy.

Cíl programu:

  1. Získání poznatků z historie kladenského regionu, zaměřených na každodennost 19. století. Zprostředkování historie pomocí předmětů denní potřeby zahrnujících oděv, vybavení domácnosti, nástroje a nářadí, školní pomůcky, hračky.
  2. Tvořením vlastní expozice (vlastního muzea v prostoře své třídy) formování postojů dětí k muzeu (jako k instituci uchovávající a zprostředkovávající kulturní dědictví). V souvislosti s výběrem sbírkových předmětů do svého školního muzea se alespoň zprostředkovaně a v laboratorních podmínkách seznámit s fungováním muzea (ochranou sbírek, tvořením expozic).
  3. Aplikace látky z hodin českého jazyka - vyprávění, popis předmětu, schopnost hovořit na veřejnosti vlastními slovy (podle uvážení pedagoga lze jistě dále využít v hodinách slohu - zpráva, úvaha, apod.).

Cílová skupina:

Druhý stupeň základních škol, nižší stupně víceletých gymnázií

Celková doba trvání programu:

první den: 1 vyučovací hodin
druhý den: 3 vyučovací hodiny

Průběh programu:

POTŘEBNÝ ČASAKTIVITACÍL AKTIVITY
1. den  
45 minVýběr předmětů dětmi. Děti se rozdělí do 5ti tématických skupin (oblečení, doplňky, vybavení domácnosti, školní potřeby, hry). Obdrží pět CD s fotografiemi a popisem předmětů. Z každého tématického celku si mohou vybrat maximálně 5 předmětů, které si pak v muzeu objednají prostřednictvím e-mailu.Seznámení se se sbírkovými předměty.
2. den  
max. 5 minVolné psaní - Co je to muzeum?Snaha zjistit jakým způsobem děti muzeum vnímají.
40 minVytvoření vlastního muzea ve třídě. Každá "tématická" skupina si vytváří vlastní expozici, přičemž se samostatně rozhoduje, jakým způsobem předměty vystavit, aby dostatečně informovaly návštěvníkaUvědomění si výpovědní hodnoty sbírkových předmětů.
2x45 minProvázení návštěvníků po vlastním muzeu. (návštěvníci = ostatní žáčkové + pedagogové)Vyprávění, popis předmětu vlastními slovy (na základě textu)
5 minVolné psaní - Co je to muzeum?Reflexe

Výstupy programu:

Volné psaní

V případě zájmu nabízíme možnost vyvěsit na náš muzejní web další výstupy: zpráva z akce, průvodce po muzeu, apod. (záleží na požadavcích pedagoga)

Materiál a pomůcky:

  1. 5 ks tématicky rozdělených kompaktních disků, oblečení, doplňky (vycházkové hole, dřeváky, zouvák na boty, apod.), vybavení domácnosti (žehličky, ruční mandlovačka, hmoždíře, kávomlýnek), školní potřeby (penál, učebnice), hry a hračky
  2. Texty s popisem předmětů ("v papírové formě")
  3. Sbírkové předměty (pojištěné, duplicitní, ošetřené tak, aby dětem neublížily a naopak)
  4. Pracovní rukavice pro děti při zacházení se sbírkami
  5. Instalační materiál (improvizace z kartónů), popisky k jednotlivým předmětům, dokumentační materiál doplňující historický kontext (např. móda v druhé polovině 19. století, apod.)

Půjčované "exponáty":

Sbírkové předměty z fondů Sládečkova vlastivědného muzea - regionální sbírky zahrnující podsbírku textil, kovy-dřevo a studijní knihovnu.

Klíčová slova programu:

expozice, instalace, sbírkový předmět, archeolog-etnograf-konzervátor

Autorský tým:

Zdena Tuzarová, 4. ZŠ Kladno, Pavla Žvachtová, SVMK

Kontakt pro objednání:

Tento program bohužel není v naší aktuální nabídce!
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 07.04.2009. Verze pro tisk. O úroveň výše.