Pohlednice do roku 1918

První pohlednice měly někdy jen málo společného s těmi dnešními, protože se na nich objevovaly většinou žertovné náměty z vojenského prostředí. Teprve v dalších letech se začaly objevovat náměty s lidovým folklórem a vánočními tradicemi země, ve které byly vydávány. Pohlednice se začaly zdobit barevnými střípky, korálky, látkou, stužkami, umělým jíním a složitým vykrajováním a vymačkáváním. Datování pohlednic vychází buď z data napsaného odesílatelem, nebo z poštovního razítka. Pohlednice do roku 1905 měly vzadu jen dlouhou adresu a vzkaz adresátovi se tudíž mohl psát jen do obrázku na přední straně.


Vánoční pohlednice z let 1902 a 1904.


Litografické pohlednice s anděly z let 1900 a 1904.


Litografická pohlednice z roku 1912.


Pohlednice z roku 1904 a 1901. Na pohlednici vlevo se pisatelka adresátky ptá, jestli bude třást plotem a zjišťovat tak, zda se vdá. Zároveň ji ale varuje, aby ten plot neporazila.


Tlačené a zlacené pohlednice z let 1911 a 1914 s námětem Kristova narození.


Tlačené a zlacené pohlednice z let 1911 a 1909.


Tlačená pohlednice (po roce 1905) a pohlednice se zlacením (1930).


Vánoční pohlednice - koláž z let 1908 a 1909.


Pohlednice z období 1. světové války (1914 - 1918) vyjadřují touhu vojáků po domově a vánoční pohodě.


Pohlednice s kresbou Maxe Švabinského má na zadní straně tento text: "Tato dopisnice, prodávaná ve prospěch sirotků po padlých bojovnících, jest adresátovi losem k tahu dne 2. února 1915. Výhrami loterie jsou umělecké předměty a budou se vydávati na radnici Staroměstské."

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.12.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.