Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1945)

Na rozdíl od první světové války se vojenská tématika na vánočních pohlednicích nevyskytuje. Jsou používány pohlednice vydané už před začátkem okupace, na těch nových jsou kromě vánočních motivů i zasněžené krajinky. A slovo Vánoce se píše s malým počátečním písmenem.


Vlastnoručně vyrobená pohlednice se znakem Národního souručenství, které vzniklo bezprostředně po německé okupaci z 15. března 1939 jako jediné povolené politické hnutí v Protektorátu Čechy a Morava.


Vlevo pohlednice vydaná před okupací, ale odeslaná až 23. 12. 1941. Vpravo pohlednice odeslaná z Prahy do Říše 22. 12. 1939.


Pohlednice s vánočními motivy odeslané v letech 1941 a 1939.


Zasněžené krajinky z let 1941 a 1942.I na vánočních pohlednicích z období protektorátu je patrné hledání povzbuzení v lidových tradicích.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 14.12.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.