Pohlednice z období první republiky (1918-1938)Masarykovská první republika byla obdobím technického pokroku, především v letectví, což se promítlo i na vánoční pohlednice.


Jiné vánoční pohlednice jsou ukázkou dobové módy (nedatováno a 1931).Vánoční pohlednice v té době vydávalo i Vincentinum, ústav pro tělesně a duševně postižené z Prahy - Břevnova. Jeho pobočka byla až do konce války v zámku ve Smečně.


Některé pohlednice byste ale bez natištěného textu mezi vánoční přání nezařadili. Tyto pohlednice z roku 1937 byly vydány ve prospěch sociální péče Dělnických tělocvičných jednot.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 14.12.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.