Pohlednice v poválečném období (1945 - dosud)


Tato pohlednice vydaná v Ústí nad Labem v roce 1945 reflektovala návrat pohraničí do hranic našeho státu.Na pohlednicích z 50. let 20. století najdeme tradiční vánoční náměty (1954 a 1956).Odklon od křesťanského charakteru Vánoc se projevil nejen psaním malého písmene v, ale i tématikou, v níž převažovaly dětské radovánky na sněhu.


V duchu projevu prezidenta Antonína Zápotockého z roku 1952 už dárky nepřinášel Ježíšek, ale Děda Mráz z rukou pracujících (1954). A nejlepší oslavou Vánoc byl pobyt v Zotavovně ROH (1954).
Později byly vánoční pohlednice kvalitními uměleckými díly našich fotografů, např. Ladislava Sitenského.


Umělecká kvalita těchto pohlednic vynikne ve srovnání s kýčovitými produkty některých současných vydavatelů (2015 a 2016). Naštěstí jsou stále k dostání znovu a znovu vydávané pohlednice klasických tvůrců, především Josefa Lady.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 10.12.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.