Josef Wenig (1885-1939)

Po studiích na Uměleckoprůmyslové škole a na AVU nastoupil jako scénograf do Divadla na Královských Vinohradech, kde působil až do své smrti. V roce 1929 navrhl pro Městské divadlo v Kladně oponu nazvanou Práce, spořivost, věda a umění. Mimo jiné ilustroval České pověsti a Pohádky svého bratra Adolfa Weniga nebo Karafiátovy Broučky. Jeho pohlednice, včetně těch vánočních, jsou často vytvořeny v duchu secese.Pohlednice kolem roku 1917.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 14.12.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.