Stanislav Kulhánek (1885-1970)

Profesor kreslení na kladenské reálce, úzce spolupracoval s kladenským nakladatelem Jaroslavem Šnajdrem, unhošťským uměleckým knihařem Josefem Brouskem, kladenským tiskařem Josefem Ciprou st. a s parfumerií Františka Janouta. Vytvořil stovky drobných grafik - ex libris a PF. K 400. výročí povýšení Kladna na městečko v roce 1964 navrhl soubor zálepek s kladenskými motivy.Návrhy vánočních pohlednic pro J. Šnajdra, 1915.


Pohlednice vydané pražským nakladatelem J. Hladkým, 1905.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 14.12.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.