Klub vojenské historie Doksy

Zatím posledním "bunkrologickým" uskupením se v regionu stal "Klub vojenské historie Doksy u Kladna" založený v roce 2005. Nadšenci se soustředili okolo zabetonovaného řopíku A-4/17/A-180, který byl v listopadu roku 2004 "vyrubán" a vyklizen. Následná rekonstrukce, byla korunována úspěchem dne 22. září 2007, kdy došlo k prvnímu znovuvyzbrojení objektu po 69 letech. Prioritou klubu se stalo provozování malého pevnostního muzea v objektu čs. opevnění v Doksech, účast na rekonstrukcích bitev z daného období, spolupráce s obdobnými kluby v ČR i záchrana a uchování památek vojensko-historického charakteru z období československé první republiky a 2. světové války. Zmínit je třeba zejména "četnický" ráz spolku i jeho spolupráci s Muzeem TGM v Lánech při akcích spojených s připomínáním prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.


Na okraji obce Doksy na konci Lesní ulice stojící zrekonstruovaný řopík typu A-180 stavebního úseku A-4 Družec spolu s členy KVH Doksy. Objekt je zajímavý svým zapuštěním do příkrého svahu i tím, že před znehodnocením objektu nebylo vytrháno dřevěné bednění ani demontovány plechové sběrače na odtah zplodin střelby. Foto archiv KVH Doksy.


Současný pohled na pravou střílnu objektu. Kulomet z levé střílny z výšky kontroloval otevřený terén a komunikaci vedoucí do Družce. Interval k sousednímu řopíku č. 21 byl poměrně značný, a proto byla v září 1938 do této proluky dodatečně navržena další pevnůstka. K její výstavbě však kvůli důsledkům Mnichovské dohody již nedošlo. Foto archiv KVH Doksy.


Nastoupení členové KVH Doksy v četnických a vojenských uniformách v roce 2017. V popředí těžký kulomet vz. 37. Foto archiv KVH Doksy.


Svou "plnou polní" předvedli členové KVH Doksy např. během čtvrtého ročníku "Bitvy o Nižbor" dne 17. června 2017. Polní stan nese nápis "Věrnou stráž vlasti máš, Stráž obrany státu 1938". Foto archiv KVH Doksy.


Návštěvníky členové KVH Doksy pravidelně zvou na "dny otevřených dveří" do svého řopíku sérií "žánrových" fotografií. Foto archiv KVH Doksy.


Vchodová část rekonstruovaného dokeského řopíku s mříží a střílnou. Foto archiv KVH Doksy.


Běžné předměty obránců Pražské čáry: zleva signalizační petrolejová svítilna, plynová maska vz. 35 a armádní přilba vz. 32. Foto archiv KVH Doksy.


Členové KVH Doksy představují od roku 2016 pozůstatky zničené Pražské čáry během komentovaných vycházek. Foto archiv KVH Doksy.


V kladenském regionu KVH Doksy nejčastěji spolupracuje s Muzeem TGM v Lánech. Od roku 1921, kdy se lánský zámek stal letním sídlem prezidenta T. G. Masaryka, je tato obec nesmazatelně spjata s jeho osobností a odkazem. První prezident Československa si Lány velmi oblíbil a lánský hřbitov se stal také místem jeho posledního odpočinku. Bohužel mnoho let bylo veřejné uctívání památky prvního prezidenta nemožné a dokonce stíhané. Po roce 1990 zde byl T. G. Masaryk opět připomínán výstavami. Slavnostní otevření nového Muzea TGM v Lánech proběhlo dne 7. března 2003. Před muzeem stojí od 5. března 2010 i prezidentova jezdecká socha v mírně nadživotní velikosti od Petra Nováka z Jaroměře. Na snímku plakát akce "Den s T. G. M." 5. března 2016. Foto archiv Muzea TGM v Lánech.


Členové KVH Doksy se spolu s dalšími kolegy chystají k slavnostnímu položení věnců dne 5. března 2014. Foto archiv KVH Doksy.


Zástupci KVH Doksy pokládají věnec na hrob T. G. Masaryka v Lánech dne 28. října 2016. Foto archiv KVH Doksy.


Při vhodných příležitostech členové KVH Doksy otvírají četnickou stanici přímo v Muzeu TGM v Lánech. Den s T. G. Masarykem dne 5. března 2016. Foto archiv TGM v Lánech.


Fotografie se zaměstnanci a návštěvníky Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. Dne 19. dubna 2018 se zástupci KVH Doksy totiž zúčastnili slavnostní vernisáže výstavy "Než vznikla republika (Kladensko v letech 1914-1919)". Foto SVMK.


Členové KVH Doksy jsou aktivní taktéž v připomínání odkazu legionáře a odbojáře Jaroslava Fraňka (1897-1943). Nezabudický rodák Jaroslav Franěk byl zraněn v bitvě u Zborova a po anabázi ruských legionářů kolem světa zpět do vlasti si u Berounky otevřel hostinec Annamo a později U rozvědčíka. Toto místo je dodnes oblíbeným místem vodáků, trampů i turistů obdivujících krásy Křivoklátska. Za 2. světové války se Franěk stal aktivním odbojářem vojenské organizace Obrana národa. Byl však vyzrazen, zatčen a 1. července roku 1943 nacisty popraven. Během krutých výslechů nikoho neprozradil a nikdy se nenašly ani jím ukrývané zbraně. Idea vzniku Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích vznikla v roce 1997, kdy byla na budově hostince U Rozvědčíka u řeky Berounky slavnostně odhalena pamětní deska věnovaná tomuto muži. Nyní je Pamětní síň Jaroslava Fraňka v Nezabudicích jednou z poboček Muzea TGM v Rakovníku, u které se každým rokem odehrává připomínková akce ztvárňující jeho zatčení. Foto archiv Muzea TGM Rakovník.


Čestná stráž KVH Doksy před pamětní deskou hostince "U rozvědčíka" v Nezabudicích u Berounky dne 1. července 2017. Foto archiv Muzea TGM Rakovník.


Aktéři scénky zatčení Jaroslava Fraňka dne 2. července 2016 v Nezabudicích. Ve skutečnosti si pro něj přišli příslušníci gestapa. Foto archiv Muzea TGM Rakovník.


Největší akcí, které se v Lánech členové KVH Doksy dosud zúčastnili, byl nepochybně dne 11. srpna 2018 "Příjezd T. G. Masaryka do Lán". Foto archiv Muzea TGM v Lánech.


Aranžovaná vzpomínková fotografie na "první" příjezd prezidenta T. G. Masaryka do Lán. Členové KVH Doksy před Muzeem TGM v Lánech 11. srpna 2018. K vidění byly i legionářské uniformy. Foto archiv KVH Doksy.


S "dvojníkem" prezidenta T. G. Masaryka v zahradě lánského zámku. Foto archiv KVH Doksy.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 11.02.2021. Verze pro tisk. O úroveň výše.