PROJDI SE KLADNEM

Permoníci na procházce

Formou zábavné hry se děti seznámí s historickým centrem města, významnými památkami a dle věku i se základními informacemi o stavebním vývoji města.
Určeno pro: MŠ, 1. - 5. třída ZŠ
Trvání programu: 1 - 1,5 h
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarma

Studenti na špacíru

Program si klade za cíl budovat u studentů pozitivní vztah ke svému městu skrze poznání jeho minulosti. Při procházce historickým centrem Kladna studenti poznávají jeho stavební vývoj, nejvýznamnější památky i zajímavosti z historie.
Určeno pro: 6. - 9. třída ZŠ, SŠ
Trvání programu: 1,5 - 2 h
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarma

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 30.09.2021. Verze pro tisk. O úroveň výše.