Jan Uváček

V nedožitých 87 letech zemřel 12. 2. 2022 dlouholetý průvodce v Hornickém skanzenu Mayrau Ján Uváček. Narodil se 11. 6. 1935 na Slovensku v Kátlovcích v okrese Trnava. V 15 letech nastoupil do hornického učiliště tamních rudných dolů. V roce 1958 přešel do kladenského revíru na tehdejší důl Gottwald I. (důl Max) a po ukončení těžby na důl Mayrau, kde vykonával funkci důlního technika a střelmistra. V Hornickém skanzenu Mayrau se s ním návštěvníci setkávali nejen jako s průvodcem, ale při akcích fotografoval události pro kroniku, kterou vedl.

S medailí Hornických a hutnických spolků ČR za rozvoj a udržování montánních tradic. 19. 9. 2020.


Na Dni horníků 18. 9. 2021.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 14.02.2022. Verze pro tisk. O úroveň výše.