Velikonoční pohlednice z let 1918-1940

I v období první republiky byla hlavním tématem velikonočních pohlednic vajíčka, byť někdy jen coby rám kolem žen v lidových krojích. Na pohlednicích zarezonovalo i téma samostatného československého státu a začala se na nich objevovat i reklama. Kromě anonymních autorů je navrhovali takoví umělci, jako byl třeba Rudolf Kremlička (1886-1932).© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 25.03.2022. Verze pro tisk. O úroveň výše.