Ústřední matice školská

Ústřední matice školská založená roku 1880 měla podporovat vznik a provoz menšinových českojazyčných škol v národnostně smíšených oblastech Rakouska-Uherska, zejména v českém pohraničí. Finanční prostředky získávala především dobrovolnými sbírkami a benefičními akcemi (např. plesy), které organizovaly místní odbory v česky mluvících oblastech. V její prospěch byly také vydávány pohlednice. Zrušena byla nacisty v roce 1943 a definitivně zanikla po roce 1948.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 25.03.2022. Verze pro tisk. O úroveň výše.