Náboženské motivy na pohlednicích

Na pohlednicích vydávaných od konce 19. století až do poloviny 20. století můžeme sledovat nejdůležitější momenty velikonočního příběhu - Ježíšův vjezd do Jeruzaléma na Květnou neděli, Poslední večeři, Krista na Olivetské hoře, setkání Ježíše nesoucího kříž s matkou, Ukřižování, Krista jako vítěze s praporcem, ženy u prázdného hrobu nebo setkání vzkříšeného Krista s Maří Magdalénou.© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 25.03.2022. Verze pro tisk. O úroveň výše.