Postapokalypsa: pokusná kolonie Kladno

GLOBALIZACE - SUBURBIZACE - KLIMATICKÁ ZMĚNA

Úterý 28. 3. 2023 od 18:00

Přednáší RNDr. Jiří Sádlo, CSc. (Botanický ústav AV ČR, v.v.i.)

"Lidé se bojí, že suburbizace pohltí krajinu. Kladensko je suburbánní už 200 let. Tak co?"

O přednášejícím:

Zabývá se rostlinnou sociologií, vývojem krajiny v posledních 12 000 letech i její současnou proměnou. Svým charakteristickým interdisciplinárním přístupem zkoumá a komentuje kulturně-naturální jevy a procesy, jako jsou nová divočina či nepřírodní biotopy. Před časem se podílel na výzkumu kladenských hald.

Kromě úzce odborných textů a časopiseckých příspěvků je autorem eseje Krajina jako interpretovaný text (1994), knih Prázdná země (2007), Praha a Brno (2015), Generál a zvířátka (2016), Krajina! Průchod okolím v příkladech (2019) a spoluautorem titulů Biologie krajiny (1999) a Krajina a revoluce (2005). V roce 2014 s Faridem Dahbim napsal orientální kuchařku Mlsné čenichání jihovýchodním směrem.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 02.03.2023. Verze pro tisk. O úroveň výše.