NA PŘELOMU EPOCH

Výstava o městě Kladně v letech 1889-1914

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 20. 4. 2023 od 17:00

Termín výstavy: 21. 4 - 1. 10. 2023

Další z velkých výstav Sládečkova vlastivědného muzea moderním a atraktivním způsobem představí pomocí těch nejlepších předmětů z našich sbírek epochu, kdy se Kladno "vyšvihlo" mezi přední průmyslová centra rakousko-uherské monarchie a císař František Josef I. je v květnu roku 1898 povýšil na královské horní město. Prostor bude věnován kladenským starostům Josefu Hraběti i Jaroslavu Hruškovi, stavebnímu vývoji města s novými budovami radnice a kostela i velkolepé Krajinské výstavě, kterou Kladno pořádalo v roce 1902. Nemenší důraz jsme položili na význam kladenského průmyslu, který procházel složitou přeměnou ze zakladatelské podoby směrem k moderním továrnám a velkodolům, které přetrvaly takřka po celé 20. století. Kromě řady šachet v Kladně působily i železárny Pražské železářské společnosti a nově vybudovaná Poldina huť, zaměřující se na výrobu specializovaných ocelí světové kvality. Setkat se zde budete moci jak s prostými havíři a hutníky, tak i s "nekorunovaným ocelářským králem" Karlem Wittgensteinem a obávaným ředitelem dolů Gottfriedem Bacherem.

Členové kladenské starší generace si na výstavě připomenou průmyslovou minulost města, mládež se seznámí s těžkým životem našich předků a ti, kdo se do Kladna přistěhovali, si uvědomí, v jak slavném městě se rozhodli bydlet a žít.

Doprovodný program:

Doprovodný program vznikl ve spolupráci se Statutárním městem Kladno a Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně.

Komentované prohlídky

Středa 17. 5. 2023 od 17:00 (uskutečněno)

Komentovaná prohlídka běžně nepřístupné radniční věže a obřadní síně vyzdobené malířem Adolfem Liebscherem. Počet míst je omezen. Rezervace přijímáme na propagace@omk.cz a tel.: 607 084 508. Upozorňujeme zájemce, že část prohlídky vyžaduje fyzickou zdatnost. Vstupné 50,-Kč.

Úterý 12. 9. 2023 od 17:00

Komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně na náměstí Starosty Pavla s výstupem ke kostelní věži a vysvětlením symboliky vybraných sakrálních předmětů a funkcí kostela. Počet míst je omezen. Rezervace přijímáme na propagace@omk.cz a tel.: 607 084 508. Upozorňujeme zájemce, že část prohlídky vyžaduje fyzickou zdatnost. Vstupné 50,-Kč.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 31.05.2023. Verze pro tisk. O úroveň výše.