Vinařice - místo, kde bydlím

V Hornickém skanzenu Mayrau u Vinařic je možno až do konce září navštívit výstavu Vinařice - místo, kde bydlím a přesvědčit se, jak školáci vidí svou obec. Jde o výsledek roční práce dětí z místní mateřské a základní školy, které po celý školní rok vytvářely svůj obraz Vinařic. A samy si také výstavu instalovaly.

Děti se učily sbírat informace o obci tím, že doma vyhledávaly staré rodinné památky, fotografie, vyptávaly se pamětníků, pročítaly obecní kroniku.
Jedním z úkolů bylo najít a vyfotografovat místa, která jsou zachycena na starých fotografiích a pohlednicích. Což nebyl vůbec snadný úkol, protože třeba někdejší hospoda U Ježků byla zbourána a na jejím místě vyrostla samoobsluha, která už dnes také neslouží původnímu účelu. Děti také pro svou obec navrhovaly známky, na nichž se objevil třeba důl Mayrau, hrozen vína připomínající, že obec dostala jméno podle vinařů, kteří měli povinnost dodávat víno na knížecí dvůr. Žáci 3. třídy zase v rámci tohoto projektu složili zkoušky pro kvalifikované průvodce po Vinařicích.
Výsledky celoroční práce dětí jsou kromě výstavy shrnuty i do sborníku Vinařice - místo, kde bydlím, který redakčně připravily hlavní koordinátorky projektu Pavla Žvachtová a Renáta Malá z našeho muzea.

Prohlédněte si některé z výsledků projektu.

Na projektu spolupracovalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně s Mateřskou a Základní školou ve Vinařicích. Na jeho realizaci finančně přispěla Nadace Preciosa

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 10.01.2009. Verze pro tisk. O úroveň výše.