Kam za NATUROU na Kladensku

Výstava o zřizování evropské soustavy chráněných území v okolí Kladna probíhala v kladenském zámku ve dnech 12. května až 12. června 2005. Pro velký úspěch byla prodloužena do 19. června.

Evropská unie vybrala ty nejvzácnější druhy živočichů a rostlin, ale i nejohroženější typy přírodních stanovišť a k jejich ochraně se v členských státech právě teď zřizuje soustava chráněných území NATURA 2000. Výstava pomocí fotografií, map a textů představila evropsky významná území, která budou do této soustavy zahrnuta na Kladensku.

Přinášíme několik fotografií z vernisáže, která proběhla 12. května 2005:Součástí vernisáže bylo i divadelní představení "Na jedné lodi". Kočovná společnost J. A. Šturmy představila divákům šokující okolnosti známého biblického příběhu. Jak známo, Noe měl za úkol zachránit od každého rostlinného i živočišného druhu muže a ženu, že ale mezi zachráněnými byl i botanik, o tom se až dosud mlčelo.

"Co si dáte, Horáčku?"
"Já bych si dal tebe, kóčo!"
SODOMA GOMORA!

"Mé jméno je Noe, Noe spravedlivý"

"Tak copak to tu máme? Hmm, nitrofilní vegetace … a tady … tady klimaxová smrčina!"

"Orgán ochrany přírody, jménem zákona, co to tady děláte?"

"Chápete, že bude potopa? Potopa světa?"

"Sbohem. Good bye. Allah ismarladik. Dowidzenie. Auf wiedersehen. Ciao..."

fotografovali Jaroslav Vyšín a Tereza Chýlová (divadlo)

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 06.09.2005. Verze pro tisk. O úroveň výše.