Školy ilustrují Legendu o svatém Václavovi

Soutěž pro školní třídy základních a středních škol

Co je úkolem?

Ve spolupráci s nakladatelstvím Meander jsme připravili knižní sazbu, v níž chybí veškeré ilustrace. Třída, která se bude chtít soutěže zúčastnit, si obstará jeden výtisk textu určeného k ilustrování a domaluje či dokreslí do něj obrázky dle vlastního uvážení. V textu je vynecháno přibližně 30 míst na obrázky, takže každý žák bude mít možnost doplnit text o vlastní ilustraci. Sazbu je možné vytisknout na jednotlivé listy formátu A4 tak, aby každý žák mohl pracovat samostatně. Výslednou knížku (nesvázanou) s originálními vlastnoručními ilustracemi je potřeba doručit do muzea nejpozději do 29. května 2009.

K ilustrování jsme vybrali knížku Legenda o svatém Václavovi od Ivany Pecháčkové. Vyšla v nakladatelství Meander v roce 2007. Knížku si můžete vypůjčit v knihovně, objednat v e-shopu nakladatelství nebo zakoupit v muzeu, ale znalost původních ilustrací není nutná, dokonce by možná naopak mohla být spíše ke škodě

Domníváme se, že zvolený námět je velice aktuální, vždyť nedávno jsme oslavili 1100. výročí narození sv. Václava a loňský rok byl dokonce označen jako Svatováclavský. Přiblížení českého knížete, světce a národního patrona patří do základního učiva, se kterým se seznamují žáci na všech školách. Soutěžní úkol bude zřejmě řešen především v hodinách výtvarné výchovy, ale téma přesahuje i do českého jazyka a dějepisu a pomáhá naplnit vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět" a "Člověk a společnost".

Kde získáte text k ilustrování?

Sami si stáhněte a vytiskněte knižní sazbu ve formátu PDF (108 kB), nebo si listy s textem vyzvedněte osobně v muzeu.

Kdy budou vyhlášeny výsledky?

Vyhlášení nejkrásněji ilustrované knížky proběhne před vernisáží výstavy na Den dětí, v pondělí 1. června 2009 od 15:30 na zahradě muzea. Přítomna bude samotná autorka textu Legendy o svatém Václavovi paní Ivana Pecháčková.

O co se soutěží?

Vítězné třídě věnujeme volný vstup na libovolný ze vzdělávacích programů našeho muzea. Připraveny jsou i drobné výtvarné potřeby a sladkosti.

Propozice soutěže ve formátu PDF ke stažení

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 20.04.2009. Verze pro tisk. O úroveň výše.