Mikuláš 2005

Fotografie Mikuláše vznikly v rámci mapování výroční obřadnosti Kladenska. Mikulášská tradice nám dodnes poskytuje cenný materiál obsahující celou řadu etnografických zajímavostí. Fotografie archivujeme, abychom je mohli později podrobit hlubší srovnávací analýze.

Děkujeme všem pózujícím Mikulášům, andělům a čertům.

Fotografovali: Renáta Malá a Lukáš Krinke

Výzva: Velmi bychom ocenili Vaše staré fotografie z mikulášské nadílky. Pokud se nechcete vzdát originálů, vyhotovíme si kopie. V této otázce prosím kontaktujete našeho etnologa. Děkujeme.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 16.01.2006. Verze pro tisk. O úroveň výše.