Architekt Jaroslav Rössler

Jaroslav Rössler

(* 14. ledna1886 Kladno † 27. listopadu 1964 Praha)

Tento žák Jana Kotěry a speciálky vídeňské Akademie umění, byl synem dlouholetého ředitele Řemeslnické školy Františka Rösslera. Po skončení studií pracoval ještě nějaký čas v cizině a po návratu se stal spolupracovníkem Aloise Dryáka. Kromě řady realizací v jiných městech vytvořil v Kladně několik působivých staveb, které dokládají jeho postupný architektonický růst. Nejstarší stavbou, jejíž architektonický ráz určil, bylo kladenské divadlo. Badatelé se ovšem nemohou shodnout, zda je Rösslerovým dílem celý návrh divadla, nebo zda navrhl jen výzdobu fasády a stavbu jako takovou vyprojektoval Emil Hrabě (1870 - 1942).


V roce 1911 postavil Jaroslav Rössler na rohu dnešního náměstí Svobody a Saskovy ulice pro významného kladenského tiskaře Jaroslava Šnajdra dům, který v sobě citlivě spojoval obytné prostory s provozními místnostmi bývalé tiskárny. V duchu kotěrovské moderny využil kombinace režného zdiva a šedé omítky.


V tomtéž roce také navrhl architektonické řešení krajinské výstavy.O tři roky později vyprojektoval budovu Státní průmyslové školy ve stylu českého funkcionalismu a opět při tom použil neomítnuté režné zdivo.


Poslední stavbou, kterou Jaroslav Rössler v Kladně navrhl, byla budova mateřské školy v Habešovně. Kromě toho navrhl budovu Úrazové pojišťovny dělnické v Praze, budovu Pražské peněžní burzy nebo krematorium v Jaroměři.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 21.09.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.