Co všechno se dá sbírat?!

"Sběratelova vášeň je na jedné straně již koncentrována v samotném dotýkání: sběratel doslova sbírá, to jest nalézá, chápe se a zmocňuje věcí, aby je mohl vzít do ruky, umístit do sbírky a přemísťovat v ní, dokud se neocitnou tam, kde být mají, což je ale beztak provizorní, neboť, kdo ví, kam bude ta či ona věc patřit…. Pohled sběratele je tedy stejně tak v ruce, jako je na druhé straně v oku". (Miroslav Petříček)

V sobotu 4. 9. 2010 se bude v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna slavit tradiční Den horníků. V tomto technickém prostředí bývalého dolu na černé uhlí si můžete prohlédnout nově otevřenou výstavu s názvem Vášnivé sběratelství.
Projekt připomíná, jakým způsobem vznikala většina dnešních muzeí, která zakládali vesměs vášniví sběratelé a mecenáši. Ti své poklady věnovali instituci, nebo zřizovali muzea vlastní. Výstava je zaměřena hlavně na Kladno a jeho blízké okolí, protože tu v současnosti žije řada sběratelů, o nichž širší veřejnost stále neví. Sami mají své kolekce po kůlnách a garážích a tyto sbírky mnohdy obsahují předměty ze zavřených dolů a Poldovky, protože každý chtěl mít doma malou vzpomínku a někdo své vzpomínky rozšířil do malé sbírky.
Na toto téma také navazují umělci, pro které je sběratelství inspirací. Výstava představí tvorbu umělců, pro něž se sbírání, hromadění a třídění různých věcí stalo důležitým tvůrčím principem. Vystavovat budou například známý grafik Michal Cihlář, autorka unikátní sbírky s názvem Národní muzeum PET láhví Veronika Richterová, šperkaři Jaroslav Kučera, Věra Nováková, Veronika Hilská a další.
Součástí výstavy budou fotografie, kresby, šperky, texty a řada zajímavých sbírkových předmětů. Mimo jiné budou vystavené i historické fotografie z pozůstalosti Františka Pošty, jež zapůjčil Tomáš Rouček.

Vystavují: Michal Cihlář, Rostislav Blecha, Jaroslav Grubner, Veronika Hilská, Jaroslav Kučera, Renáta Malá, Věra Nováková, Jakub Pavlík, Petr Pokorný, Vladimír Protiva, Veronika Richterová, Dagmar Šubrtová, Tomáš Voldráb a další.Projekt je podpořen z grantu Ministerstva kultury a vznikl ve spolupráci s Občanským sdružením Arteum.
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 03.09.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.