Nablýskaná krása

Nablýskaná krása

Výstava o svátečním stolování před stolety

17. 6. - prodlouženo do 28. 9. 2011

Prohlídka výstavy se váže k tématům:

Učitelům nabízíme doprovodný text / vodítko k výstavě a pro žáky 1. stupně badatelský list.

Uveřejníme a ohodnotíme povedenou SLOHOVOU PRÁCI na téma:
Jak si představuji hezky prostřený stůl pro mé nejbližší (1. stupeň ZŠ)
Když je pěkně prostřeno... (2. stupeň ZŠ)
Sváteční stolování - kultura nebo přežitek? (SŠ, veřejnost)

Pohled do výstavy

Vstupné: 10,- Kč/žák, pedagog zdarma.
Vítáme objednání se předem.
Kontakt: 312 256 168 / pedagog@omk.cz

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 21.09.2011. Verze pro tisk. O úroveň výše.