Bunkr u Bratronic - kvíz

Součástí československé opevňovací koncepce z 30. let min. století byly i ústupové vnitrozemské příčky, které měly zastavit nepřítele po prolomení pohraničního opevnění. Na obranu hlavního města byl v letech 1936 až 1938 vybudován 112 km dlouhý pevnostní perimetr (tzv. Pražská čára) s celkovým počtem 830 lehkých objektů rozdělených do 17 stavebních úseků.

15. září 2012 bude od 10.30 do 17.30 zpřístupněn jeden z mála zachovalých rekonstrovaných bunkrů Pražské čáry.

Kvíz o ceny pro žáky a studenty ZŠ a SŠ při Dnech evropského dědictví 2012

Odpovědi zašlete do 25. 9. na email pedagog@omk.cz nebo doručte do Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně
Adresa: Huťská 1375, (cca 500 m od autobusového nádraží směrem k bývalým hutím). Jména vítězů uveřejníme po ukončení soutěže na stránkách muzea.
První tři správná odpovědi oceníme poukázkou do knihkupectví a volným lístkem do muzea.


1) Poznej na obrázku bunkr u Bratronic. (1 bod)2) Která barva obvykle nepatří mezi maskovací? (1 bod)
a) červenohnědá
b) modrá
c) černá
d) okrová

3) Proč nebylo opevnění Československa nikdy využito? nápověda: Mnichov (3 body)

4) Kolik objektů mělo obsahovat československé předválečné opevnění v pohraničí i vnitrozemí? Zaokrouhli na tisíce. (2 body)

5) Kolik vojáků mělo obsluhovat bunkr v Bratronicích? (1 bod)
a) 3
b) 7
c) 15

6) Které město měl bunkr chránit? (1 bod)
a) Prahu
b) Kladno
c) žádné


Jméno a příjmení:
Věk:
email nebo tel.:
(Tyto údaje budou použity pouze pro oznámení případné výhry.)

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 11.09.2012. Verze pro tisk. O úroveň výše.