Popřej Ježíškovi

JEŽÍŠ
byl prorok, který se podle tradice narodil v Betlémě 25. prosince v roce, od kterého počítáme náš letopočet (rok 1). Spolu s několika svými následovníky chodil mezi lidmi a ukazoval jim, jak mohou být spaseni - zbavit se svých hříchů a být šťastní.
Říkal, že je důležité, aby litovali svých chyb (činili pokání) a změnili svoje smýšlení. Nejdůležitější že je láska k bližnímu (ke každému člověku) a skromnost (protože všechny hmotné věci jsou pomíjivé). Tyto myšlenky lidem vyprávěl v příbězích.

JEŽÍŠEK
je "dobrý duch", který nám s pomocí našich rodičů nebo blízkých vždy 24. prosince večer přináší dárky.
A zvyk dávání dárků pochází už z doby, kdy byl Ježíš novorozeně. Bible vypráví, že mu tehdy přinesli vzácné dary tři králové, kterým prozradila hvězda a zjevení, že se narodilo výjimečné děťátko, které, až vyroste, spasí všechny lidi.
No a "Ježíškem" je taky trochu každý z nás - dárky nám totiž nosí ten, kdo vidí, že jsme výjimeční a který nás má rád.

POPŘEJ JEŽÍŠKOVI
Teď už víš, kdo by měl narozeniny na Vánoce. A my bychom rádi, kdybys namaloval/a pohled s přáním k jeho narozeninám. Můžeš na ni namalovat buď sebe o Vánocích nebo obrázek k nějaké koledě.

JAK NA TO
Ilustraci k vánoční koledě namaluj na čtvrtku formátu A5 (jako menší sešit) a na zadní stranu obrázku napiš malým písmem Tvoje jméno a název koledy.
Vybrané pohledy budou součástí výstavy vánočních ilustrací malířky Marie Fischerové-Kvěchové (1892-1984) a každý návštěvník si bude moci v rámci návštěvy odnést jednu z kopií pohledů.
Nejhezčí pohledy budou oceněny.
Výzva je určena přednostně pro žáky ZŠ.


Pohledy můžete zaslat do 28. 11. 2012 na adresu:
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Huťská 1375, Kladno 272 01
nebo na email pedagog@omk.cz.

Těšíme se na Vaši tvorbu.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 31.10.2012. Verze pro tisk. O úroveň výše.