Máchovská data

1810

16. 11. se v Praze na Újezdě narodil Antonínu Máchovi a Anně roz. Kirchnerové syn, který byl téhož dne pokřtěn jménem Ignaz (Hynek)

1817-1824

Mácha navštěvuje školu u sv. Petra a hlavní školu u piaristů v Panské ulici v Praze

1824-1830

studuje na novoměstském gymnáziu

1826 (?)

Máchova rodina se usadila na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí) kde si otec otevřel krupařský krámek; KHM tam žil až do svého odchodu do Litoměřic v roce 1836

1829

píše německy básně nazvané Versuche von Ignaz Mácha

1830-1832

filosofická studia na Karlo-Ferdinandově universitě v Praze

1831

navštěvuje přednášky Josefa Jungmanna, na jehož doporučení je v časopise Večerní vyražení otištěna Máchovi první báseň Svatý Ivan

1832

na posvícení v Benešově se Mácha seznamuje s Marinkou Stichovou, která ho inspirovala k napsání novely Marinka (časopisecky vyšla 1834)

1832-1836

právnická studia na universitě

1833

pouť krkonošská (20. srpna - 6. září), kterou několikrát literárně zpracoval

1834

seznamuje se s Lori Šomkovou, "ne zcela sedmnáctiletou"

cesta do Itálie s A. Strobachem (4. 8. - 12. 9.?)

od prosince 1834 do konce roku 1835 hraje Mácha ve Stavovském divadle a u Kajetánů jako ochotník

1835

v listopadu dopisuje Cikány a začíná psát Máj

1836

leden - Cikáni jsou cenzurou zakázáni a vycházejí až v roce 1857, hotovy tři zpěvy Máje

březen - Máj je v tisku u pražského tiskaře J. Spurného

25. 3. výlet na Okoř a do Tuchoměřic

23. 4. se objevují první výtisky Máje vydané vlastním nákladem básníkovým jako 1. svazek Spisů Karla Hynka Máchy

21. 7. vychází v Kwětech odsuzující kritika Máje z pera J. K. Tyla

6. 8. KHM získává absolutorium na právnické fakultě

29. nebo 30. 9. nastupuje jako praktikant u litoměřického advokáta Josefa Durase, strýce Máchova přítele A. P. Trojana - cestou do Litoměřic se Mácha zastavuje u Trojanů v Knovízi, kde je právě posvícení, a poté na faře v Hobšovicích

1. 10. se Lori Šomkové narodil syn Ludvík (zemřel 1837)

4. - 6. 10. cesta z Litoměřic do Prahy, aby Mácha spatřil svého syna; cestou zpět se zastavil ve Velvarech, kde od 11 do 4 odpoledne čekal na justiciára Durase

23. 10. při vycházce na Radobýl uviděl Mácha požár na litoměřickém předměstí a pomáhal hasit hořící stodoly

1. 11. onemocněl průjmem, ale chodil dál do kanceláře

4. 11. Máchův zdravotní stav se výrazně zhoršil

5. 11. požádal o lékaře, dvakrát odmítl kněze, který ho chtěl vyzpovídat

6. 11. ke třetí hodině ráno zemřel - podle úřední zprávy, která ale uvádí datum 5. 11., na "Brechdurchfall"

8. 11. ve 3 hodiny odpoledne se konal v Litoměřicích Máchův pohřeb; v tento den se měla v kostele sv. Štěpána v Praze konat jeho svatba s Lori

1846

v dubnu postaven na Máchově hrobě v Litoměřicích náhrobek od F. Linna (dnes na pražském Vyšehradě)

1861

v rohu hřbitova v Litoměřicích odhalen Máchův kenotaf od F. Hergesela

1912

v Praze na Petříně odhalen Máchův pomník od J. V. Myslbeka

1936

oslavy 100. výročí vydání Máje a Máchova úmrtí; v Litoměřicích odhalen Máchův pomník od V. Blažka; přednáška F. X. Šaldy vydána tiskem pod titulem Mácha snivec a buřič, vychází několik jubilejních sborníků, pamětní medaile rovněž od V. Blažka, známky s rytinou Máchova pomníku na Petříně; v Národním muzeu v Praze výstava

1938

1. 10. po Mnichovské dohodě, která znamenala zábor Sudet, a tedy i Litoměřic, byly Máchovy ostatky tajně exhumovány a převezeny do Prahy, kde je zkoumal profesor J. Malý

1939

7. 5. slavnostní uložení Máchových ostatků na vyšehradském hřbitově, kde promluvil Mons. B. Stašek, se stalo národní manifestací proti nacismu

1953

vydána zásadní životopisná studie K. Janského "Karel Hynek Mácha - život uchvatitele krásy"

1986

oslavy 150. výročí vydání Máje a Máchovy smrti; máchovské výstavy v Národním muzeu a v Památníku národního písemnictví v Praze, v Oblastní galerii výtvarného umění v Litoměřicích; máchovská konference na Dobříši; vydání sborníku Prostor Máchova díla

1993

poprvé u nás oficiálně vychází edice Máchových deníků včetně jejich šifrovaných pasáží (Intimní Karel Hynek Mácha, editor M. Pohorský)

1996

6. 8. - 1. 12. výstava Karel Hynek Mácha a jeho souputníci v Okresním muzeu Kladno

2010

13. 10. - 23. 11. výstava Byl pozdní večer… ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 19.09.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.