VLASTIVĚDNÁ KNIŽNICE KLADENSKA

Váš nákup: 0,- Kč
obsah košíku
JAK SE VAŘILO NA KLADENSKU aneb babiččina kuchařka
Soubor 151 receptů na jídla, která se vařila a vaří na Kladensku od 19. století. Historický úvod mapuje stravovací zvyklosti v kladenské průmyslové oblasti, kam od poloviny 19. století přicházeli lidé z různých míst za prací v dolech a v hutích. Knihu doplňují dobové fotografie a barevná fotografická příloha Zátiší se sbírkovými předměty Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.

Text: Vladimír Chaloupka, Pavla Žvachtová; Foto: Jaroslav Vyšín. Dotisk 1. vydání. V roce 2021 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Formát A5, 87 stran.

Cena: 129,- Kč
Vložit do košíku: ks.
KLADENSKÝ TULÁK
Pověsti, příběhy a zajímavosti o původu jmen čtvrtí, částí města a místních lokalit v Kladně. Obrazový doprovod tvoří fotografie a pohlednice ze sbírek Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně a soukromých sběratelů. K dispozici už jen několik posledních výtisků.

Autor: Jaroslav Vykouk. Dotisk 1. vydání v roce 2020 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Formát A5. 181 s.

Cena: 190,- Kč
Vložit do košíku: ks.
HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU VE VINAŘICÍCH
Průvodce historií dolování černého uhlí na Kladensku a především dějinami dolu Mayrau, který je dnes hornickým skanzenem provozovaným Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně.

Text: PhDr. Zdeněk Kuchyňka a MgA. Tomáš Voldráb. Fotografie Jaroslav Kmodras, Zdeněk Kuchyňka, Ivo Marcalík, Josef Seifert, Tomáš Voldráb, Jaroslav Vyšín a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. V roce 2018 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Formát A5. 28 s.

Cena: 29,- Kč
Vložit do košíku: ks.
STŘEDNÍ ČECHY, KOLÉBKA NÁRODNÍCH PATRONŮ
Soubor studií předních českých historiků o našich nejstarších národních patronech - sv. Ludmile, sv. Václavu, sv. Vojtěchu a sv. Prokopovi s úvodním slovem arcibiskupa pražského Dominika kardinála Duky a Karla Schwarzenberga. Obsah: J. Sláma - Čechy za života našich nejstarších národních patronů; Legendy vyprávějící o životech našich nejstarších národních patronů; Z. Hledíková a J. Sláma - Svatá Ludmila; J. Sláma - Kníže sv. Václav; T. Petráček - Vojtěch- Adalbert; P. Sommer - I byl svatý opat Prokop, rodem Čech; Z. Kuchyňka - Místa spojená se životem našich nejstarších národních patronů. Obrazový doprovod tvoří fotografie sbírkových předmětů z muzeí v Berouně, Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Kladně, Mělníce, Příbrami a Vlašimi, příspěvkových organizací Středočeského kraje.

Editor: Zdeněk Kuchyňka. V roce 2015 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o. Formát A5. 210 stran včetně 16 stran barevné obrazové přílohy.

Cena: 180,- Kč
Vložit do košíku: ks.
KRÁLOVÉ LEDU KLADENSKÉHO. HOKEJOVÉ LEGENDY VZPOMÍNAJÍ...
Kniha Jiřího Štěpánka, vydaná k výstavě Kladenský led - 90 let ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně, mapuje v první části devadesátiletou cestu kladenského hokeje od skromných počátků v roce 1924 až do současnosti. Jádro knihy tvoří vzpomínky legendárních kladenských hokejistů, které autor zpovídal od roku 2011. Z mistrů republiky v roce 1959 to byli Vladimír Markup, Zdeněk "Bandaska" Müller, Bohumil Prošek, Václav Frőhlich, Vladimír Kopecký, Miroslav Rys, z 60. let Zdeněk Hrabě, Jindřich Karas, Josef Vimmer a Zdeněk Vojta, z nejslavnější éry v 70. letech Luboš Bauer, Bohumil Čermák, František Kaberle starší, Miroslav Krása, Zdeněk Nedvěd, Milan Nový, František Pospíšil, Miroslav Termer, Otakar Vejvoda starší a Jaroslav Vinš. Knihu doplňuje řada unikátních fotografií ze soukromých archivů, z nichž mnohé nebyly dosud publikovány.

Autor: Jiří Štěpánek. V roce 2014 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o. Formát A5. 128 stran.

Cena: 140,- Kč
Vložit do košíku: ks.
KLADNO
Publikace provází čtenáře od nejstarších zmínek o Kladně na počátku 14. století až do počátku 21. století. Připomíná významné osobnosti, které se do historie města zapsaly, jako byli Jiří Žďárský ze Žďáru, benediktinský opat Benno Löbl, objevitel kladenské uhelné sloje Jan Váňa, zakladatel Vojtěšské hutě Vojtěch Lanna, ocelářský král Karl Wittgenstein nebo starosta města Jaroslav Hruška. Zachycuje také bouřlivý rozvoj Kladna spojený od poloviny 19. století s těžbou uhlí a výrobou železa a oceli, osudy města za druhé světové války a jeho poválečný vývoj. Obrazový doprovod tvoří fotografie ze sbírek muzea, z nichž některé nebyly dosud publikovány.

Text: Zdeněk Kuchyňka. Fotografie: Jaroslav Vyšín a archiv SVMK. V roce 2012 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Formát A5. 30 s.

Cena: 29,- Kč
Vložit do košíku: ks.
ANTONÍN ROUBAL BOTANIK A SALESIÁN
Kladenský botanik Antonín Roubal (1925-1993) se od šedesátých do osmdesátých let dvacátého století významným způsobem zasloužil o poznání flóry Kladenska a Slánska. Značnou měrou také přispěl k ochraně místní přírody. Jeho nepřekonaným životním dílem je rozsáhlý herbář a kartotéka floristických údajů z regionu. Monografická publikace přináší ve čtyřech kapitolách přehled o jeho životě a díle. Za životopisnými údaji následuje shrnutí jeho botanických aktivit a literárního odkazu včetně kompletní bibliografie, podstatnou část tvoří vzpomínky Roubalových přátel. Publikace je doplněna obrazovou přílohou s ukázkami archivních dokumentů a nechybí přehled použité literatury.

Text: Lukáš Krinke a kol. V roce 2012 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Formát C5. 64 s.

Cena: 95,- Kč
Vložit do košíku: ks.
ANTONÍN DVOŘÁK A NÁŠ KRAJ
Autor vychází z písemných materiálů uložených ve Státním okresním archivu, které dokládají působení A. Dvořáka na Kladensku a Slánsku a v mnoha případech byly téměř neznámé. Ústředním tématem publikace je Dvořákovo mládí, nicméně zachyceny jsou také pozdější skladatelovy vztahy k místům jeho mladosti nebo vybrané příklady jeho uměleckého odkazu v místním hudebním životě. Mimo jiné je vyvrácena legenda o Dvořákově vyučení řezníkem ve Zlonicích.

Autor: Stanislav Krajník. V roce 1997 vydalo Okresní muzeum Kladno. Formát A5, 54 strany.

Cena: 20,- Kč
Vložit do košíku: ks.