Svatováclavské slavnosti na Budči 27. - 29. září 2012

Protože v letošním roce připadl státní svátek Den české státnosti na pátek, začaly Svatováclavské slavnosti na Budči už ve čtvrtek 27. září večerní společnou modlitbou za český národ, pokračovaly 28. září programem zaměřeným především na rodiny s dětmi a v sobotu 29. září byly zakončeny slavnostní mší ke cti sv. Václava.

Kromě modliteb a přímluv zazněl ve čtvrtek večer v budečské roundě i úryvek z 1. staroslověnské legendy o sv. Václavu.A na závěr duchovní správce P. Petr Bubeníček požehnal přítomným relikviářem s ostatkem sv. Václava.V pátek zahájila Svatováclavské slavnosti už tradičně skupina historického šermu Thorax. V příběhu o tom, jak krčmář k penězům přišel, se ukázalo, že ve středověku ženy nebyly jen uťápnutými služebnicemi manželů, ale že nakonec vítězily ony.Na ploše akropole pak byly pro malé i velké návštěvníky připraveny nejrůznější dílničky, kde si mohli vyzkoušet svou šikovnost. Letos poprvé i při rýžování zlata.I když zlatokopové měli oděvy patřící spíš na Divoký západ, princip rýžování byl stejný nejen ve středověku, ale i v době, kdy na našem území sídlili Keltové.

Při výrobě hraček ze dřeva pomáhali dětem nejenom tatínkové, ale i maminky.


Hromady pedigu na pletení košíků v průběhu dne rychle mizely.


Zatímco si holčičky zkoušely praní prádla na valše...


kluci usedali za volant auta místních hasičů (samozřejmě nenastartovaného).


Členové skupiny historického šermu Fortuna z Kralup nad Vltavou předváděli zájemcům, jak se žilo v době sv. Václava.


A díky našemu muzeu bylo možno si vyzkoušet, jak se ve středověku psalo husím brkem.


Antonín Nešpor z Lidic využil slavností ke sbírání podpisů do soutěže Strom roku pro památnou lidickou hrušeň, která jako jediný strom přežila vyhlazení obce nacisty v roce 1942.


Tradičně návštěvníky zaujal svým vystoupením kejklíř Vojta Vrtek.Po žoglování pěti míčky přistoupil k číslu nejobtížnějšímu - žonglování třemi zapálenými pochodněmi, a to ještě na jednokolce.A po skončení produkce "otevřel" školu žonglování pro malé i velké.


To už ale dávno minulo poledne a ve 13 hodin na Budeč dorazil v průvodu družiny sv. Václav s babičkou sv. Ludmilou.Na pódiu je přivítala zákolanská starostka Lucie Wittlichová.


Po projevech a přípitku na štěstí našeho státu sv. Václav ukázal, že není skoro mnichem, jak ho líčí legendy, ale mužem, který dokáže řádně roztočit dívky v kole.


A že k jejich kráse nezůstává chladný.


Divadlo A. K. Zvoleněves pak za velkého zájmu malých diváků sehrálo pohádku Strašidlo Bublifuk.


Zájem byl i o prohlídky rotundy s výkladem, který podávali průvodci z našeho muzea Michal Bařinka, Karel Fryč a Lukáš Krinke.


V muzejním stánku bylo možno zakoupit i nové číslo almanachu Posel z Budče.


A kromě jiných dobrot nechyběly ani koláče upečené v Zákolanech.


Sváteční den na Budči uzavřel koncert souboru SoliDEO vedeného Milošem A. Rejmanem, který se věnuje interpretaci středověké hudby na dobových nástrojích.V sobotu 29. září se na Budči už po 23. konala poutní slavnost, při níž byla sloužena slavnostní mše ke cti sv. Václava. Hlavním celebrantem byl tentokrát generální vikář Arcidiecéze pražské Mons. Michael Slavík, ThD. Dalším hostem byl dlouholetý duchovní správce budečské rotundy P. Jaroslav Ptáček, OCr., který letos oslavil 84. narozeniny.
Mše, při níž zněly zpěvy ve staroslověnštině, se zúčastnila více než stovka poutníků, z nichž někteří byli o den dříve na Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.


Z evangelia četl jáhen Václav Slavíček.


Generální vikář Michael Slavík v homílii mimo jiné zdůraznil, že Budeč je místem, kde Václav nabýval latinského vzdělání, byla tu škola, od níž vede linie ke katedrální škole v Praze a o několik století později k universitě založené Karlem IV. A myslet na to je v současné době potřeba, protože dnešní Evropa útočí na vzdělání - je příliš nákladné, vyžaduje úsilí a námahu - školy dnes produkují polovzdělance, kteří informace získávají z příruček a z internetu. A tím se ztrácí povědomí o židovsko-křesťanských kořenech, z nichž vyrostla evropská civilizace.


Protože je 29. září Archanděla Michaela, popřál P. Petr Bubeníček generálnímu vikáři Michaelu Slavíkovi k jeho svátku.


V závěru mše pak zazněla starobylá píseň Svatý Václave...


Po mši byla připravena komentovaná prohlídka rotundy sv. Petra a Pavla s ředitelem muzea Zdeňkem Kuchyňkou, které se zúčastnilo více než šest desítek budečských poutníků.


Foto © Zdeněk Kuchyňka, Jaroslav Vyšín, 2012
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 02.10.2012. Verze pro tisk. O úroveň výše.