ALMANACH POSEL Z BUDČE

Váš nákup: 0,- Kč
obsah košíku
POSEL Z BUDČE Č. 40
Sborník Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. Obsah: Kateřina Pařízková: Loretánská kaple v Hájku spolu s poutní cestou slaví významné výročí (1623 - 2023) o Hans-Jürgen Hantke: Ahoj, jmenuji se Hans! • Zdeněk Kuchyňka: Světec doby temna? K výročí umučení generálního vikáře Johánka z Pomuka • Zdeněk Kuchyňka (ed.): Života popsání svatého Jana Nepomuckého, kanovníka Pražského a mučedlníka vítězného • Jaroslav Vykouk: Životní příběh P. Josefa Kloučka • Lucie Matoušová: Z osobních vzpomínek Ludviky Smrčkové (K 120. výročí narození sklářské výtvarnice) • Lucie Matoušová: Vzkříšení odkazu malíře Václava Junka (K 110. výročí narození kladenského rodáka) • Ladislav Janouch: Sv. Anna Samotřetí v Hřiměždicích u Příbrami • Jiří Kovařík: In memoriam Zdirad Jan Křtitel Čech • Naše kronika • Bibliografie čísel 30 - 39 Posla z Budče

Vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace v roce 2023. Formát A4, brož. 52 s. ISBN 978-80-908770-0-9

Cena: 60,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE Č. 39
Sborník Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. Z obsahu: Miloš Sládek: .…den sváteční budeš světit! Četnost nedělních bohoslužeb, stav far a velikost farností na Slánsku a Rakovnicku roku 1713 • Zdeněk Kuchyňka (ed.): …a zavražděn byl v pondělí po svátku Kosmy a Damiána • Karel Drvola: Železárenské podnikání Adalberta Lanny v Kladně a ředitel Vojtěšské huti Julius Jacobi • Eva Armeanová: Výročí Československé obce legionářské Kladno • Alena Kottová: Sokolové na Řípu po 160 letech • Karel Drvola: Kladenský důlní odborník a sběratel zbraní Ing. Ivo Hofbauer • Ladislav Janouch: Dvě vzpomínky (Karel Souček a Václav Mašek) • Lukáš Krinke: Pastva ovcí na Kovárských stráních • Naše kronika • Z nové literatury

Vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace v roce 2022. Formát A4, brož. 64 s. ISBN 978-80-906232-7-9

Cena: 60,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE Č. 38
Obsah: Zdeněk Kuchyňka: Budči a svaté Ludmile • Zdeněk Kuchyňka (ed.): Popsání života svaté Lidmily • Karel Drvola: Počátky cyklistiky na Kladensku a Slánsku 1880-1914 (dokončení) • Ladislav Janouch: Vojtěch Kubašta a jeho křesťansky zaměřená tvorba • Tomáš Klír Odešel univ. prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. • Karel Drvola Padesát let od úmrtí stehelčeveského archeologa Antonína Knora • Naše kronika • Z nové literatury

Vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace v roce 2021. Formát A4, brož. 60 s.

Cena: 60,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE Č. 37
Z obsahu: Karel Drvola: Počátky cyklistiky na Kladensku a Slánsku 1880-1914 (II. díl) • Stanislav Vejvar: Orlí perutě nad Kladnem • Zdeněk Kuchyňka: Kníže sv. Václav • Ladislav Janouch: Svatý Václav v díle architekta Břetislava Štorma • Zdeněk Kuchyňka: Obnova Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí • Zdeněk Kuchyňka: Výročí velkého českého historika. Josef Pekař (1870 - 1937) • Jaroslav Vykouk: Velký český tragéd Josef Jiří Landa • Naše kronika • Z nové literatury

Vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace v roce 2020. Formát A4, brož. 60 s.

Cena: 50,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE Č. 36
Z obsahu: Jiří Sláma:Třetí pražský biskup Thiddag v době počátků křesťanství v českých zemích • Karel Drvola: Počátky cyklistiky na Kladensku a Slánsku 1880-1902 (I. díl) • Zdeněk Kuchyňka: Z deníků malujícího lodníka Jaroslava Tyxy • Jaromír Verner: Jindřich Zazvonil - výrobce hudebních nástrojů v Kladně • David Janouch: Restaurování sochy sv. Václava na Vyšehradě • Popsání života svatého Václava, vévody českého • Malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo • Naše kronika • Z nové literatury

Vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace v roce 2019. Formát A4, brož. 60 s.

Cena: 50,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE Č. 35
Obsah: Zdeněk Kuchyňka: Návrat kardinála Berana • František Šteidler: Svatováclavská tradice v československých legiích • Karel Drvola: "Druhý život" Ladislava Zápotockého - Budečského • Zdeněk Kemr: Rod Kemrů z Krbic • David Janouch: Restaurování sochy sv. Václava z vily Libochvíle • Zdeněk Kuchyňka: Několik zajímavostí z numismatické sbírky kladenského muzea • Naše kronika • Z nové literatury

Vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace v roce 2018. Formát A4, brož. 60 s.

Cena: 60,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE Č. 34
Obsah: Vojtěch Večeře:...jistý kněz, jménem Učen • Karel Sklenář: Jan Felcman, archeolog Slánska a Kladenska • Karel Drvola: Ladislav Zápotocký a jeho činnost na Podbudečsku • Vladimír Přibyl: Několik poznámek k ikonografii výzdoby barokních lavic v Buštěhradě • Jaroslav Vykouk: Kříže v Kladně • Helena Raifová: Výročí kostela sv. Václava v Kladně-Rozdělově • Budečské letopisy: Rozloučení s P. Jaroslavem Ptáčkem; Za Miloslavem kardinálem Vlkem; Budečský poutník Giovanni Copa; 75. výročí vyhlazení Lidic - Řím a Lidická Madona; Papežský řád pro Zdirada J. K. Čecha • Z nové literatury

Vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace v roce 2017. Formát A4, brož. 64 s.

Cena: 60,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE Č. 33
Toto číslo je věnováno 1111. výročí budečské rotundy sv. Petra a Pavla. Z obsahu: Zdeněk Kuchyňka: 1111 let budečské rotundy sv. Petra a Pavla o Jitka Beránková: Cesta Loděnického potoka o Karel Drvola: Železná maska z Kamenných Žehrovic dosud neodhalila všechna svá tajemství o Hynek Fridrich: Magdalena Žďárská ze Žďáru, rozená z Jesenic. Odkryté tajemství původu o Jaroslav Hrdlička: Kalich v utrakvismu o Jaroslav Vykouk: Kladenské kaple o Zdeněk Víšek - Olga Míková: Česká národnostní menšina v Srbsku o Zdeněk Kuchyňka: Šedesát pět let kněžství P. Jaroslava Ptáčka, OCr. o Z nové literatury

Vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace v roce 2016. Formát A4, brož. 64 s.

Cena: 60,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 32
Z obsahu: Hynek Fridrich: Další zapomenutá dcera kladenského pána: Anna Marie Žďárská ze Žďáru a její manželé • Karel Drvola: S dirigentskou taktovkou i perem historika. Životní příběh kladenského hudebníka, skladatele, městského archiváře a kronikáře Josefa Vašaty • Josef Vašata: Třetí kladenská tvrz • Josef Vašata: Tajemná chodba v kladenském zámku • Jaroslav Vykouk: Místa posledního spočinutí - další kladenské hřbitovy • Zdeněk Kuchyňka: Pan Malíř. K stému výročí narození Karla Součka • Josef Páta: Úcta sv. Václava v Lužici • Zdeněk Víšek: Česko - lužickosrbské vztahy a osobnost Josefa Páty • Zdeněk Kuchyňka: Do budečské rotundy se vrátili nejstarší národní patroni • Lucie Matoušová - Ivana Zágnerová: Týden na Budči je zpět! V nové, zábavnější podobě • Zdeněk Kuchyňka - P. Jaroslav Ptáček, OCr.: Tak, to jste měl velké štěstí, mladý muži! Profesor Antonín Leopold odešel

Vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace v roce 2015. Formát A4, brož. 68 s.

Cena: 60,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 31
Toto číslo je věnováno památce archeologa PhDr. Václava Mouchy, CSc. († 16. srpna 2014) • • • Z obsahu: Karel Drvola: Keltské oppidum Stradonice a slovanské hradiště Libušín pohledem kladenského hodináře, zlatníka a numismatika Eduarda Lorbera • Hynek Fridrich: Zapomenutá dcera kladenského pána: Kateřina Grizelda Žďárská ze Žďáru • Vladimír Černý: 130 let školy pod Budčí v Zákolanech • Jaroslav Vykouk: Místa posledního spočinutí v Kladně. Vybrané hroby a hrobky na kladenských hřbitovech • Zdeněk Víšek: Český koutek v Kladsku • Zdirad J. K. Čech, Libor Gottfried, Zdeněk Kuchyňka: Pouť k cášským svátostinám • Zdeněk Kuchyňka: Dvě architektonické prohry v Kladně (Rekonstrukce kladenského divadla a zbourání bývalého Egemea) • Lukáš Vytlačil: Slánský malíř, fotograf a etnograf Ferdinand Velc • Zdeněk Kuchyňka: Kazatelna v budečské rotundě • Budečská kronika • Z nové literatury

V roce 2014 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace. Formát A4. 80 stran.

Cena: 60,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 30
Z obsahu: Dominik Duka, OP: Milí návštěvníci svatováclavských slavností na Budči... • Jiří Sláma: Moravská misie soluňských bratří Konstantina a Metoděje • Otakar Špecinger: Zachránce Vídně Kašpar Zdeněk Kaplíř • Karel Drvola: S pcherským učitelem Josefem Švejdou za historií Kladenska a Slánska • Vladimír Černý: Sochař František Hnátek • Jaroslav Vykouk: Místa posledního spočinutí v Kladně • Tomáš Voldráb: Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích • Eva Volfová: Nově objevené náhrobníky v Tuchlovicích • Budečské letopisy • Olga Čermáková: Bibliografie 29 čísel Posla z Budče • Z nové literatury

V roce 2013 vydalo Sládčkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Formát A4. 68 stran.

Cena: 40,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 29
Obsah: J. Š. Baar: Kázání k 8. výročí posvěcení sochy sv. Václava ve Stochově • V. Dlouhý: O Budči a její památnostech • V. Černý: Budeč a Sokol. Ke 150. výročí založení sokolské organizace • H. Fridrich: Poslední z rodu: Johanna Eusebie Barbora hraběnka ze Žďáru • K. Drvola: Obrázky ze starého Kladna dobrovického učitele a historika Antonína Sládečka •K. Melichar: Účast Fürstenberků na rozvoji hornictví, hutnictví a železniční dopravy ve středních Čechách • Z. Kuchyňka: Úvahy o paměti a zapomínání • J. Pergl ml.: Sběratel a bibliofil Jaroslav pergl st. (1912-1993) • Budečské letopisy • Z nové literatury

V roce 2012 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Formát A4. 64 stran.

Cena: 40,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 28
Obsah: Dana Dvořáčková-Malá: Svatá Anežka Česká a její doba • Jiří Sláma: Kněžna sv. Ludmila v pohledu současného historického bádání • Zdeněk Kuchyňka: K výročí povýšení Kladna na městečko • Josef Hausmann: Něco o Kladně a o Žďárských ze Žďáru na Kladně • Hynek Fridrich: Svaté obrázky na příkladu kláštera v Hájku • Karel Drvola: O Antonínu Weischerovi, Přírodovědecké společnosti a Okresním vlastivědném museu v Kladně • Eva Volfová: Stavební vývoj zámeckých kostelů v Buštěhradě a Kolči • Daniel Bursák: Tuchlovice: dávná minulost uchovaná v mokřadech potoka • Vladimír Černý: 115. výročí založení Společnosti přátel staroslavné Budče • Od Karlova mostu: Rozhovor s P. Jaroslavem Ptáčkem, O.Cr. • Budečské letopisy • Z nové literatury

V roce 2011 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Formát A4, 68 s.

Cena: 40,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 27
Z obsahu: Zdeněk Kuchyňka - Budeč - mýtus a hledání skutečnosti • Václav Krolmus - Budeč (1846) • Antonín Baum - Budeč (1878) • F. J. Lehner - Kostel sv. Petra a Pavla na Budči (1890) • Hynek Fridrich - Ctibor Tiburcí Žďárský, paní Eliška Žďárská a "Stammbuch" rodu Žďárských ze Žďáru • Z. Kuchyňka - Máchův Máj a jeho ilustrátoři • Karel Drvola - Karel Alois Polánek - zakladatel žateckého muzea a první kladenský okresní archivář • Lukáš Vytlačil - Vladycké sídlo Sobín u Rynholce • Karel Melichar - Z historie dolu Mayrau u Vinařic

V roce 2010 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Formát A4, 60 s.

Cena: 20,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 26
Číslo je věnováno univ. prof. PhDr. Jiřímu Slámovi, CSc. k jeho životnímu jubileu. Z obsahu: Jan Lebeda - K výročí svatořečení Anežky České • Marek Pučalík Úcta ke světcům v Rytířském řádu křižovníků s červenou hvězdou • Karel Drvola - Příspěvek k historii kladenského muzea • Lukáš Vytlačil - Bavorský exil Jaroslava Bořity z Martinic • Jan Černý - Rod Laurýnů v Unhošti a místní exulanti z dob třicetileté války • Vladimír Přibyl - Riccioliho vesmírný systém na barokním obraze z kladenského muzea • Zdeněk Kuchyňka, Vladimír Černý - Drobné památky pod Budčí • Miloš Černý, Vladimír Černý - Křížek omládl a vydal svědectví

V roce 2009 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Formát A4, 52 s.

Cena: 20,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 25
Z obsahu: Zdeněk Kuchyňka: P. Jaroslav Ptáček, OCr. osmdesátníkem • Zdeněk Kuchyňka: Barokní poutní místo Družec • Jan Černý: Zápisy z roku 1628 v rychtářské knize Unhoště • Ondřej Doležal: Ves Kročehlavy a její obyvatelé v letech 1618-1918 • Emerich Petřík: Pokus o soupis pamětních medailí, ražených na počest našeho zemského patrona, svatého Jana Nepomuckého • Eva Volfová: Památky Buštěhradu a problematika jejich ochrany

V roce 2008 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti. Formát A4, 56 stran.

Cena: 20,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 23
Z obsahu: Václav Cílek: Vlak do Zákolan. Esej o černých bozích buližníku a času teplé opuky • Zdeněk Kuchyňka: Po stopách pověstí z Kladenska a Slánska • Helena Štorchová: Krátká výprava do dějin piva • Stanislav Vejvar: Prelát Václav Svatopluk Štulc a konzervativní vlastenectví 19. věku • Jan Roda: Vzpomínka na betlém z klobuckého kostela • Bedřich Přibil: Medaile a svátostky k poctě sv. Václava. Připojena je i fotokronika ze závěru oslav 1100 let budečské rotundy v září 2005.

V roce 2006 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti. Formát A4, 56 stran.

Cena: 20,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 22
22. číslo uvádí text Miloše Sládka o rekonstrukcích barokního procesí v souvislosti s budečskou poutí o svátku sv. Petra a Pavla v roce oslav 1100 let od založení budečské rotundy. Objektiv Jaroslava Vyšína zachytil atmosféru červnového zahájení těchto oslav v navazující fotoreportáži. Nechybí poznámky Otto M. Urbana k umělcům okořské školy, tentokrát věnované Františku Kavánovi. Roman Prahl se zabývá litografií Antonína Machka z roku 1820 nazvanou Učiliště v Budči - Proměna Slovanů. O úsilí Karla Slavoje Amerlinga propagovat všemožně Budeč pojednává obsáhlý příspěvek Lucie Peisertové. Lípám na budečském návrší se věnuje stať Lukáše Krinkeho. Petr Placák v článku Ustavičné stýkání a potýkání se aneb Svatováclavská nuda mapuje vnitročeskou diskusi během Svatováclavského milénia roku 1929 na téma "kdo jsme". Z archivu byl vybrán text Karla Cvrka Budeč - První škola česká vydaný roku 1904. V Budečských aktualitách vzpomíná Zdeněk Kuchyňka na nedávno zesnulého Budečského poutníka honoris causa archeologa Miloše Šolleho. S Evou Volfovou se ohlédneme za nedávno zdemolovaným hospodářským dvorem čp. 1 v Kladně - Kročehlavech a představeny jsou též dokumenty nalezené v pouzdrech při opravě střechy věže budečského kostela. Ani tentokrát nechybí rubrika Z nové literatury.

V roce 2005 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti. Formát A4, 56 stran.

Cena: 20,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 21
Kromě pravidelných rubrik Budečské aktuality a Z nové literatury pokračuje také Otto M. Urban v Poznámkách k umělcům okořské školy, tentokrát příspěvkem věnovaným Antonínu Slavíčkovi. Stať Petra Kopala mapuje okolnosti vzniku prvního českého historického velkofilmu o sv. Václavu v roce 1930, Zdeněk Kuchyňka v článku Renesanční kazatelna na Budči připomíná osobnost básníka Šimona Lomnického z Budče, vzpomínky Libuše Ciprové na dílo otce a syna Ciprových doprovází úplný soupis děl, která z jejich tiskařské dílny vyšla, Pavla Žvachtová podává zprávu o životě našich krajanů v Moldávii a zásadní proměny prostranství kolem kaple sv. Floriána na Kladně si ve svém příspěvku všímá Eva Volfová. Z archivních materiálů byly do tohoto čísla vybrány výpisky o Budči a počátcích křesťanství kladenského faráře Josefa Mottla († 1884) a část rukopisu Viléma Václava Kremera o korunovačních klenotech v Čechách a na Moravě.

V roce 2004 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti. Formát A4, 48 stran.

Cena: 20,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 20
Svými poznámkami o krajinářské škole Julia Mařáka do časopisu poprvé přispívá Otto M. Urban. Zdeněk Kuchyňka v článku Ve stínu kalicha seznamuje s Kladenskem v první polovině 15. století, ve svém druhém příspěvku se zabývá nevydaným čtvrtým dílem Svatováclavského sborníku. Tentýž autor také vybral zápisy z kroniky kladenské farnosti z roku 1929, z nichž se dozvíme, jak Kladno slavilo svatováclavské milénium. Životní osudy stochovského faráře Karla Procházky zachytila etnoložka Sládečkova muzea Pavla Žvachtová. Eva Volfová se zabývá zaniklou kaplí Nejsvětější Trojice v Novém Strašecí. Hynek Fridrich předkládá čtenářům přepis údajů o majitelích kladenského panství, Kladenských z Kladna a Žďárských ze Žďáru, z jinak jen obtížně dostupného Diadochu Bartoloměje Paprockého. Historicko místopisná črta Budeč je přepisem textu Vácslava Švarce z konce 19. století. Vladímír Přibyl vzpomíná na P. Zdeňka Vodičku z Vraného a Miloš Sládek pojednává o životě univerzitního profesora Alexandra Sticha. Nechybí rubrika Z nové literatury ani Budečské aktuality.

V roce 2003 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti. Formát A4, 48 stran.

Cena: 20,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 19
Toto číslo otvírá promluva světícího biskupa pražského Antonína Podlahy k otevření Svatovítské katedrály 28. září 1929. Jemu je věnován i článek Zdeňka Kuchyňky Tvůrce Svatováclavské výstavy, připomínající Podlahův podíl na oslavách tisíciletí mučednické smrti sv. Václava. Okolnosti přípravy Svatováclavského sborníku zpracoval na základě pozůstalosti V. V. Kremera opět Zdeněk Kuchyňka. Od téhož autora je také článek Svědectví knih z kaple sv. Vavřince v kladenském zámku a vzpomínka na malíře Karla Karase. Obsáhlé uměleckohistorické zamyšlení nad benediktinskými památkami na Kladensku přinášejí Stanislav Krajník a Vladimír Přibyl. Osudy Floriána Jetřicha Žďárského ze Žďáru se zabývá Hynek Fridrich. Zajímavé postřehy z historie Budče lze nalézt v článku Ferdinanda Velce, přetištěném z Časopisu turistů z roku 1905. Z barokního díla Vavřince Suria Životy svatých je tentokrát vybrán text věnovaný sv. Prokopu. Eva Volfová podává informaci o opravě kostela sv. Havla v Tuchlovicích a s Václavem Mouchou se vypravíme za zesnulým univerzitním profesorem Miroslavem Buchvaldkem. Otištěny jsou obvyklé recenze nové literatury.

V roce 2002 vydalo Okresní muzeum Kladno ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti. Formát A4, 72 strany.

Cena: 20,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 18
Příspěvky Zdeňka Kuchyňky Svatováclavská výstava v roce 1929 a Vilém Václav Kremer - Služebník, který se setkal se sv. Václavem, představují první výsledky zpracovávání pozůstalosti V. V. Kremera. Vladimír Přibyl přináší Pohled do barokního světa venkovské farnosti v Kmetiněvsi na sklonku 17. a 18. století. Svědectví o kmetiněveské farnosti padesátých let připojil Msgre. Antonín Bradna, dlouholetý děkan v Budyni nad Ohří. Také Ivo Markvart z nedalekého Podbradce připomíná některé osobnosti spjaté s tímto krajem. Nad symbolickou úlohou světla a stínu ve světě Starého zákona se zamýšlí P. Josef Hřebík. Z knihy Vavřince Suria Životy svatých vydané roku 1759 pochází edice textu věnovaná sv. Vojtěchu. Význam tohoto světce pro evropské státy naznačil také ředitel Biskupské akademie v Cáchách Hans-Herman Henrix. Dvě ohlédnutí patří někdejšímu rozdělovskému faráři a pozdějšímu světícímu biskupu Janu Lebedovi a filozofu Bohumíru Janátovi. Věra Naňková se věnovala stavitelům Petru a Antonínu Versům a Hynek Fridrich se zaměřil na palatináty hrabat ze Žďáru. Další ikonografické zastavení z pera Pavla Štěpánka pojednává o portugalské princezně sv. Starostě a nemohou chybět rubriky Z nové literatury a Budečské aktuality.

V roce 2001 vydalo Okresní muzeum Kladno ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti. Formát A4, 64 strany.

Cena: 20,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 17
Na historické kázání P. J. Š. Baara, pronesené na Silvestra v roce 1900 navazuje úvahou o velkém jubileu roku 2000 duchovní správce budečské farnosti P. Jaroslav Ptáček. Období počátků státu dokumentují články Zdeňka Kuchyňky věnované Svatováclavskému denáru a problematice Budče a sv. Ludmily. O sv. Ludmile pojednává rovněž barokní text Vavřince Suria vybraný do tohoto čísla časopisu. Sousoším Nejsvětější Trojice ve Smečně a dalšími díly F. I. Platzera tamtéž se zabývá Vladimír Přibyl. Stejný autor v článku Portrétní galerie duchovních na Slánsku připomíná osudy a význam jednotlivých osobností církevního života v regionu. P. Josef Hřebík se ujal výkladu starozákonního tématu Izákova obětování Abrahámem. Článek prof. Pavla Preisse shrnuje nové poznatky o malířích Františku Antonínovi a Františku Karlovi Palkových. Václav Moucha vzpomíná na slánské františkány a příspěvek Stanislava Krajníka se věnuje působení řeholních sester na kladenských školách. Krátké zastavení z pera Zdeňka Kuchyňky patří Zdeňku Kalistovi, Janu Slavíkovi a dr. Rudolfu Turkovi. Vzpomenut je odchod na věčnost P. Václava Páchy a Mons. Josefa Helikara.

V roce 2000 vydal referát kultury Okresního úřadu Kladno ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti. Formát A4, 72 strany.

Cena: 20,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 15
Ústředním tématem tohoto čísla jsou stopy úcty k sv. Janu Nepomuckému v našem kraji. Svými příspěvky na toto téma se připojili P. Jaroslav Ptáček, Zdeněk Kuchyňka, Vladimír Přibyl, Jan Nepomuk Jiřiště a Věra Naňková. Pavel Štěpánek dokonce vystopoval svatojánské památky až ve Venezuele. Stanislav Krajník popisuje stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně na konci 19. století. Stejný autor předkládá archivní dopis rychtáře z Kačice, který se váže k událostem roku 1848. Zdeněk Kuchyňka připravil obvyklou rubriku Z nové literatury a dále se zabýval náhrobky rodu Žďárských v kostele sv. Lukáše ve Svárově. Článkem o knihovnách venkovského lidu v okolí Prahy v polovině 18. století do čísla přispěla Marie Heřmánková. Poprvé se na stránkách Posla z Budče otvírají stránky Památní knihy místa staroslavné Budče, založené roku 1890, v jejímž úvodu je sepsána historie tohoto místa od jednatele Společnosti přátel starožitností českých J. Soukupa.

V roce 1998 vydal referát kultury Okresního úřadu Kladno ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti. Formát A4, 60 stran.

Cena: 20,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 12-13
Dvojčíslo přináší i dvě hlavní témata. Především jde o milénium mučednické smrti sv. Vojtěcha a výročím regionálního charakteru je sto let od zboření původního gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí v Kladně. Příspěvky Jaroslava Ptáčka, Zdeňka Kuchyňky a Evy Volfové k prvnímu tématu a Stanislava Krajníka a Zdeňka Kuchyňky k tématu druhému doplňuje pouť Vladimíra Přibyla za Mariánskými barokními památkami na Kladensku a Slánsku. Jan Nepomuk Jiřiště do čísla přispěl články o dějinách křížovnického řádu a o zaniklé památce svatojánské úcty poblíž Poříčské brány v Praze. Kromě obvyklých rubrik Z nové literatury a Budečské aktuality se poprvé objevuje rubrika Nové objevy památkové péče. Tímto číslem se uzavírá čtení z kroniky kovárského děkanství, jejíž zápisy končí rokem 1938.

V roce 1997 vydal referát kultury Okresního úřadu Kladno ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti. Formát A4, 52 strany.

Cena: 20,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 11
Zdeněk Kuchyňka se vrací k červnovým slavnostem na Budči. První část čísla je věnována záměrnému ničení svatojánských a mariánských památek po roce 1918. Na toto téma přispěli Miloš Sládek, Stanislav Krajník, Vladimír Přibyl a Eva Volfová. Druhou část čísla uvádí příspěvek Pavla Štěpánka o sv. Isidorovi Madridském. Následuje katalog svatoisidorských památek našeho kraje doplněný Milošem Sládkem o edici části barokního svatoisidorského textu od Vavřince Suria. Jaroslav Med se ve svém příspěvku ohlédl za dosavadní tvorbou básníka Ivana Slavíka. Galerie kněží kladenského vikariátu pokračuje svou čtvrtou částí. Jan Nepomuk Jiřiště navazuje třetí částí na předchozí kapitoly z dějin křižovnického řádu. Padesátému výročí úmrtí P. Josefa Melichara je věnována vzpomínka P. Jaroslava Ptáčka. Zařazeny jsou rubriky Budečské letopisy a Z nové literatury.

V roce 1996 vydal referát kultury Okresního úřadu Kladno ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti. Formát A4, 32 strany.

Cena: 20,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 10
Číslo věnováno jubileu archeologa Dr. Miloše Šolla. Jeho článku o významu Budče v průběhu christianizace našich zemí předchází obsáhlá stať o Budči v raném období českých dějin z pera Jiřího Slámy. Přímý vztah k Budči má také otištěná kapitola z Poselkyně starých příběhův českých aneb Kronyky české od Jana Františka Beckovského. Nad novou sochou Ježíše Krista v budečském chrámu se zamýšlí P. Jaroslav Ptáček. S Janem Nepomukem Jiřištěm se již podruhé vypravíme za barokem na Slánsku. Baroknímu sochařství tamtéž je věnován příspěvek Vladimíra Přibyla. Miloslav Pojsl se zabývá problematikou hledání hrobu sv. Metoděje. Otištěna je vzpomínka na školské řádové sestry v Budeničkách, následuje třetí část Galerie kněží kladenského vikariátu a nechybí rubriky Budečské aktuality, Z nové literatury a Budečské letopisy.

V roce 1996 vydal referát kultury Okresního úřadu Kladno ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti. Formát A4, 28 stran.

Cena: 20,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 9
Hájecké exercicie 1948; Budečská tradice v proměnách věků; Kapitoly z dějin Křižovnického řádu II; P. Jindřich Šimon Baar; Budečské letopisy. Příloha: Sacra Silva, vulgo Hájek (o františkánském klášteře v Hájku u Unhoště).

V roce 1995 vydal referát kultury Okresního úřadu Kladno ve spolupráci s Vikariátním úřadem v Unhošti. Novinový formát, 4 strany a příloha.

Cena: 5,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 8
Úvodní slovo P. Ptáčka; Svatováclavská pouť 1994; Svatoizidorská pouť v Budeničkách, Z galerie kněží kladenského vikariátu I.; In memoriam P. Alexander Antonín OTT; Budečské aktuality; Budečské letopisy. Příloha: Svatý Prokop a jeho úcta.

V roce 1995 vydal referát kultury Okresního úřadu Kladno ve spolupráci s Vikariátním úřadem v Unhošti. Novinový formát, 4 strany a příloha.

Cena: 5,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 7
Úvodní slovo P. Ptáčka; Svatopetrská pouť na Budči; Ostatky sv. Václava na Budči; Kapitoly z dějin křížovnického řádu; Nové pamětní razítko na Budči; Jan Nepomuk Černohouz; Budečské letopisy. Příloha: Karel Slavoj Amerling.

V roce 1994 vydal referát kultury Okresního úřadu Kladno ve spolupráci s Vikariátním úřadem v Unhošti. Novinový formát, 4 strany a příloha.

Cena: 5,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 6
Úvodní slovo P. Ptáčka; Svatováclavská pouť 1993; Nový oltář na Budči; Křižovnická galerie na Starém Městě pražském; Jubileum P. Jana Gilberta Bednáře; In memoriam P. Jaroslava Baštáře; Budečské letopisy. Příloha: Budeč v písemných a archeologických pramenech; Za PhDr. Zdeňkem Váňou; Náš kraj na kresbách Josefa Šembery.

V roce 1994 vydal referát kultury Okresního úřadu Kladno ve spolupráci s Vikariátním úřadem v Unhošti. Novinový formát, 4 strany a příloha.

Cena: 4,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 5
Představení zvonu Václav; Restaurování plastiky Ukřižovaný z Budče a barokního obrazu sv. Františka Saleského z Dřetovic; Olej Jana Heřmana, zachycující sv. Ludmilu se sv. Václavem na Budči; Budečské letopisy. Příloha o budečském poutníku Janu Lebedovi.

V roce 1993 vydalo oddělení kultury Okresního úřadu Kladno ve spolupráci s Vikariátním úřadem v Unhošti. Novinový formát, 4 strany a příloha. Cena: 4,- Kč.

Cena: 4,- Kč
Vložit do košíku: ks.
POSEL Z BUDČE č. 4
Promluva Radima Palouše k budečským poutníkům; Svatováclavská pouť 1992; Nový zvon pro Budeč; PhDr. Václav Davídek odvolán na věčnost; Budečské letopisy; Z nové literatury; Budečské aktuality.

V roce 1993 vydalo oddělení kultury Okresního úřadu Kladno ve spolupráci s Vikariátním úřadem v Unhošti. Novinový formát, 4 strany.

Cena: 4,- Kč
Vložit do košíku: ks.