Kniha o Antonínu Roubalovi

slavnostní uvedení knihy Antonín Roubal Botanik a salesián a promítání Cesty za jeřáby

V úvodu Bia Orion se místo "předfilmu" o akcích kladenských skautů a skauťat "křtila" kniha. Muzejní botanik, Mgr. Lukáš Krinke, a kol. představili knihu o kladenském botanikovi, Antonínu Roubalovi (1925-1993), autorovi jednoho z nejrozsáhlejších herbářů našeho regionu.
Zásluhy na jejím vydání měl kromě autora především Jiří Hadinec, který s p. Roubalem v Herbářových sbírkách Univerzity Karlovy pracoval, dále díky dotaci město Kladno, které reprezentovali primátor Ing. Dan Jiránek a Karel Neumann z Komise Rady města pro životní prostředí, a v neposlední řadě autor grafiky publikace, Radek Pokorný. Přejeme knize mnoho spokojených čtenářů!

Slavnostní založení herbářové položky. Zleva: Karel Neumann, Mgr. Lukáš Krinke, Ing. Dan Jiránek, Radek Pokorný

Zcela vpravo: Jiří Hadinec

Následující promítání nabídlo návštěvníkům spousty záběrů jeřábů popelavých. Jejich autor, Dr. Zdeněk Souček, cestuje za ptáky do různých zemí světa. Konkrétně jeřába popelavého lze zastihnout v desetitisícových počtech na shromaždištích - zastávkách, které činí při svých přeletech z letních do zimních krajin, např. v krajinách maďarského NP Hortobágy nebo u jezera Hornborga na jihu Švédska. Zde se ptáci nechávají fotit "lovci fotografických trofejí" v letu, při hodování či zásnubních tancích. Pářící se dvojici, dokonce s okroužkovaných jedincem, vyfotil p. Souček ale také na Českobrodsku. A i my máme tedy šanci tyto elegantní ptáky v Čechách zahlédnout.
Vyprávění bylo vtipné a poutavé, prozradilo některé zajímavosti o zmiňovaných zemích a inspirovalo k cestování a i k tvrdému vyčkávání na vytoužené snímky a jeho následnému naplnění.

Těšíme se na shledanou na Novém Zélandu, což je téma dalšího Bia Orion, 12. března 2013.


Návštěvníci "křtu" knihy a Bia Orion.

Foto © Jaroslav Vyšín, 2013

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 13.02.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.