Kmotrem byl středočeský hejtman Petr Bendl

Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně jsme ve středu 28. listopadu pokřtili knihu Jaroslava Vykouka ml. Kladenský uličník aneb Průvodce jmény ulic v Kladně.
"Nestydím se říct, že Kladno miluji, a proto jsem rád, že jsme se mohli na vydání této knihy podílet," uvedl při křtu hejtman Petr Bendl, který se ujal úlohy kmotra. A zároveň z knihy přečetl informaci o ulici s názvem Otevřená, kde prožil své dětství.

Autor knihy Jaroslav Vykouk připomněl, že práce na knize nebyla nijak snadná, protože v Kladně je dnes více než 500 ulic a jejich jména jsou zachycena v historickém vývoji, tedy v šesti etapách, kdy se v důsledku změn společenských poměrů ulice přejmenovávaly. První etapa se týká období do pádu Rakousko-Uherska v roce 1918, druhá první republiky do roku 1939, třetí okupace, čtvrtá poválečné období do roku 1948, pátá období socialismu a šestá stavu po roce 1989.
Knihu společnými silami pokřtili hejtman Petr Bendl, autor Jaroslav Vykouk a ředitel našeho muzea Zdeněk Kuchyňka.

Jaroslavu Vykoukovi, který až do letošního léta působil jako učitel na 9. základní škole v Kročehlavech, přišli poblahopřát i jeho kolegyně z pedagogického sboru.

A pak už nastala autogramiáda.


Radost z knihy i z hojného počtu účastníků křtu měl i autorův otec Jaroslav Vykouk starší.

Celý slavnostní akt sledovala téměř stovka zájemců o historii Kladna.

Foto © Jaroslav Vyšín, 2007

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 10.01.2009. Verze pro tisk. O úroveň výše.