Představujeme Kladenský uličník

Hlavním důvodem pro vydání této knihy bylo seznámit obyvatele i návštěvníky Kladna s názvy ulic města. S těmi dnešními i minulými a ukázat na nich, jak se v jejich jménech odrážel charakter doby, oblíbenci jednotlivých politických režimů, stará pomístní jména i zaměstnání lidí. Vždyť ta jsou zrcadlem, které odráží, čím v určité době společnost žila a jaké hodnoty vyznávala.
Názvy jednotlivých ulic jsou tak zaznamenány v šesti časových úsecích, ve kterých docházelo k proměně společenského řádu, a tím ke změně názvů celé řady ulic, protože jejich dosavadní jména byla v nových poměrech nepřijatelná.

1.před rokem 1918
2.1918 - 1939
3.1939 - 1945
4.1945 - 1948
5.1948 - 1989
6.po roce 1989

Jako ukázku uvádíme heslo týkající se dnešního Náměstí Svobody:


NÁMĚSTÍ SVOBODY
Kladno

1.REJDIŠTĚ; NOVÉ NÁM.
2.NÁM. SVOBODY
3.RŮŽOVÉ NÁM.
4.NÁM. SVOBODY
5.GOTTWALDOVO NÁM.
6.NÁMĚSTÍ SVOBODY
Náměstí vícepatrových budov z první poloviny 20. století s parkem uprostřed.

REJDIŠTĚ
Na počátku 20. století zde bývala volná plocha na tehdejším konci kladenské zástavby směrem na západ.
NOVÉ NÁM.
Oproti Starému náměstí s kostelem a radnicí bylo toto náměstí opravdu Nové.
NÁM. SVOBODY
Název vyjadřoval a opětně symbolizuje štěstí Čechů nad znovunabytou samostatností v roce 1918 a svobodou po roce 1989.
RŮŽOVÉ NÁM.
Toto z hlediska nacistů neutrální jméno dostalo náměstí za Protektorátu Čechy a Morava podle růžových záhonů, které zaplňovaly většinu plochy.
GOTTWALDOVO NÁM.
Klement Gottwald - viz Čermákova - Kladno

Podívejte se, jak jsme knihu křtili nebo si ji rovnou kupte přímo z našich stránek.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 10.01.2009. Verze pro tisk. O úroveň výše.