Restaurované sanktuarium v Zámecké zahradě v Kladně

Díky iniciativě kladenského arciděkana P. Jiřího Neliby a Karla Neumanna z Komise rady města Kladna pro životní prostředí bylo letos v létě restaurováno kamenné sanktuarium z původního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně. Restaurování financovalo Statutární město Kladno.
Slavnostní odhalení této barokní památky se uskutečnilo v neděli 16. září v rámci Dnů evropského dědictví.

Desítky účastníků slavnosti uvítal předseda Komise pro životní prostředí a radní Vladislav Jadwiszczok.

O tom, kdy a kde se zrodil nápad na restaurování sanktuaria, promluvil Karel Neumann.

Sanktuarium pak společnými silami odhalili primátor města Kladna Dan Jiránek a arciděkan Jiří Neliba.

Přítomní účastníci neskrývali radost ze záchrany této památky.

Spokojen mohl být i restaurátor Patrik Križenovský.

O historických souvislostech umístění sanktuaria do zámecké zahrady promluvil ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně Zdeněk Kuchyňka.

Slavnost zakončila modlitba a posvěcení sanktuaria arciděkanem Jiřím Nelibou.

Foto © Jaroslav Vyšín

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 17.09.2007. Verze pro tisk. O úroveň výše.