Jak semena putují krajinou - pohled do výstavy

Jak semena putují krajinou
Naše národní parky - zelené mosty Evropy

14. 6. - 25. 8. 2013


Kurátor výstavy, Mgr. Lukáš Krinke, přizpůsobil putovní výstavu Krkonošského muzea ve Vrchlabí prostorům našeho muzea. Připomínáme si s ní 50. výročí založení Krkonošského národního parku. Výstavu na dálku zaštítil Ing. Jan Hřebačka, ředitel Správy Krkonošského národního parku, který bohužel nepřijel, jelikož se potýkal s povodněmi.

Výstava představuje způsoby šíření semen a plodů na příkladech ohrožené a chraněné květeny Krkonoš.

Rostliny se mohou šířit pomocí větru, vody, s živočichy, bez cizí pomoci či kombinací těchto způsobů a ve výstavě je každá z těchto forem prezentovaná odlišnou barvou. (Zde žlutá: cestující vlastní pomocí).


Modrá: rostliny šířící se s pomocí větru - "drobečci, padáčky, plachťáci..."

Doplňky z depozitářů muzea - Kteří živočichové pomáhají rostlinám...

Zkoumání semen je možné díky stereoskopickému mikroskopu, který pro tuto výstavu zakoupilo muzeum s přispěním dotace od Statutárního města Kladna a který bude hojně využívaný i nadále při tvorbě botanických sbírek či pořádání workshopů.


Cyklus fotografií "Naše národní parky - zelené mosty Evropy" doplňuje výstavu semen o autentické pohledy do krajiny českých národních parků. Těšíme na Vaši návštěvu a dojmy!

Foto © Jaroslav Vyšín, Jiří Štěpánek, 2013

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 06.08.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.