Jak semena putují krajinou

Krkonošský národní park slaví 50 let své existence. Zveme Vás na výstavu o tamější flóře a našich národních parcích.

14. června až 25. srpna 2013

vernisáž 13. června v 17 hod.
Odkaz na fotografie z vernisáže


JAK SEMENA PUTUJÍ KRAJINOU

Na příkladech chráněných a ohrožených rostlin Krkonoš jsou představeny způsoby šíření semen a plodů. Ty jsou k vidění na mikrofotografiích i v živém stavu a doplňují je snímky jejich mateřských rostlin pořízené v terénu. Navíc řada rostlin je vystavena také v podobě sušených preparátů.
Záštitu nad výstavou převzal ředitel Správy Krkonošského národního parku, Ing. Jan Hřebačka.

K výstavě proběhnou dva WORKSHOPY věnované pozorování semen stereoskopickým mikroskopem (pro obě oči) a tvůrčí dílny.


Semínko mečíku střechovitého - "plachťák".

NAŠE NÁRODNÍ PARKY - ZELENÉ MOSTY EVROPY

Chráněná území českých národních parků - Krkonoš, Šumavy, Podyjí a Českého Švýcarska - překračují hranice a mají své protějšky v sousedních státech. Symbolicky se tak stala zelenými mosty, které chrání poslední části nedotčené přírody a demonstrují společné rozhodnutí evropských států chránit zdejší přírodní dědictví.

Na výstavě uvidíte velkoformátové fotografie od kmenových autorů, s nimiž Správy českých národních parků dlouhodobě spolupracují. Garantem výstavy je Ministerstvo životního prostředí ČR, na přípravě projektu a jeho realizaci se podílela federace Europarc, jmenovitě Zdeněk Patzelt a Tomáš Rothröckl. Autorkou grafického řešení je Kladeňačka Milena Burgrová.

Národní park České Švýcarsko ze saské strany. Autor: Zdeněk Patzelt

Výstavu finančně podpořilo Statutární město Kladno.

Partneři:

Mediální partneři:

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 13.08.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.