Škola v pohodě - vernisáž

Jak probíhalo zahájení výstavy Škola v pohodě aneb Aby učení nebolelo?


Nejdříve zahrál flétnový soubor Carduelis vedený Mgr. Kateřinou Stehlíkovou rondo od T. Susata a další dvě skladby. Všichni ze 4. MŠ a ZŠ Kladno.


Návštěvníky vernisáže přivítala za vystavující školu Mgr. Daniela Vlčková, ředitelka (4.) Mateřské a základní školy, Norská 2633. Přáním vystavující školy je seznámit rodiče s možnostmi nápravy specifických poruch učení a představit jim předměty, se kterými jejich děti pracují nebo pracovat mohou.


Autorky výstavy, Mgr. Klára Štrachová a Mgr. Pavla Balejová, speciální pedagožky a metodičky (čtvrtá a druhá zleva). "Nejdůležitější pro dítě je, aby byli v pohodě rodiče...", vyzvala Klára Štrachová.


Multisenzoriální přístup.


Pomůcky při výuce psaní, čtení, pravopisu.


Vlastivěda, přírodověda, dopravní výchova, výukové hry.


Vyzkoušejte si pracovní listy.


Literatura, cvičebnice, názorné procvičování zlomků a dalších počtů, přehled poruch a rad, jak s nimi pracovat.
Sladká tečka, nebo spíše pomlčky, tentokrát z kuchyně 4. ZŠ.

Výstavu ŠKOLA V POHODĚ můžete navštívit do 9. 6. v multifunkčním sále Sládečkova muzea.

Foto: Ivana Zágnerová

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.05.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.