Škola v pohodě aneb Aby učení nebolelo

Výstava pomůcek pro žáky se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností

26. dubna až 9. června 2013

vernisáž výstavy s hudebním vystoupením dětského flétnového souboru 25. dubna 2013 v 17:00

Základní škola a mateřská škola Kladno, Norská 2633, nabízí ochutnávku tradičních i alternativních kompenzačních pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. K nahlédnutí jsou připraveny nejrůznější didaktické materiály, pracovní listy, speciální učebnice, dále pak obrázkové sady, manipulativa, počítačové programy, bzučáky, textilní a další pomůcky, pomocí kterých se učitelé 4. ZŠ snaží zajistit svým žákům maximální možný posun a komplexní multisenzoriální přístup.

Odkaz na reportáž ze zahájení výstavy zde.
Foto: 4. ZŠ Kladno

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 13.05.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.