Výstavy a akce

Výstavy

Krátkodobé výstavy v muzeu se týkají různých aktuálních témat z oborů historie, přirodovědy, výtvarného umění aj. Důraz je kladen na interaktivitu a populárně-naučnou formu. Aktuálně můžete navštívit nebo jsou chystány tyto výstavy:

Přednášky / Bio Orion

Každý rok můžete v multifunkčním sále muzea navštívit cca 10 odborných přednášek, případně autorských čtení. Přednášky se týkají především regionální historie, přírodovědy, ekologie a výtvarného umění. Mezi přednášky bychom mohli zařadit také cestopisná promítání skautského střediska Orion Kladno a názvem Bio Orion. Vyprávějí zde cestovatelé o svých výletech do nejrůznějších končin světa.
Jednou ročně (v únoru) pořádá muzeum ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Kladna přírodovědný seminář s názvem Z kladenských lesů, vod a strání.

Stálé expozice a pobočky muzea

Expozice muzea je rozdělena do tří částí. V části "Pravěk Kladenska" jsou prezentovány archelogické nálezy z regionu od mladší doby kamenné do raného středověku. V části "Od tvrzí k baroknímu zámku" je představena historie Kladna v období jeho založení za pánů Kladenských z Kladna po působení břevnovských benediktinů. Vystaveny jsou zde drobné církevní a cechovní památky, dále dobové dokumenty a fotografie a především předměty ze zbouraného kostela Nanebevzetí Panny Marie na Náměstí Starosty Pavla. V další místnosti se nachází část s názvem "Od městečka ke královskému hornímu městu" a tato přibližuje vývoj města od nálezu uhlí do počátku 20. století. Návštěvníci si zde prohlédnou např. model lokomotivy Kladensko-nučické dráhy, veduty Kladna z 19. století, fotografie z provozu Poldiny huti nebo sokolský kroj a další památky na místní spolkovou činnost.


Chcete-li se pravidelně dozvídat informace o pořádaných výstavách a aktuálním dění v muzeu, přihlašte se do našeho adresáře.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 29.04.2019. Verze pro tisk.