Škola a muzeum

Ve spolupráci ze základní školou Vinařice probíhal od září 2006 roční komunitní projekt. Děti prováděly vlastní výzkum, z jehož výsledků na konci školního roku vytvořily výstavu.

VINAŘICE - místo, kde bydlím


Projekt finančně podpořila Nadace Preciosa

Popis projektu:


Cíl projektu:


Průběh projektu:

V březnu hovořili žáci s pamětníky z Vinařic.

Zde jsou některé z výsledků jejich práce:


Tazatelky Ivana Gabrielová a Veronika Tarantíková hovořily s pamětnicí paní Chotašovou.


Fotografie ze školy od paní Chotašové.

Rozhovor Jakuba Roubala o fotbale ve Vinařicích

SPORTOVNÍ KLUB VINAŘICE

Rozhovor byl veden s bývalým hráčem, předsedou a fotbalovým fanouškem panem Krešimírem Kubátem, který je mým dědou.

• Kdy se začal hrát fotbal ve Vinařících?

Vinařický fotbal má dlouhou tradici, která začala již v roce 1929 založením klubu SK Vinařice, ve kterém hrál ve čtyřicátých letech František Kloz, který se stal československým reprezentantem. Právě jeho jméno nese fotbalový stadion v Kladně.

• Začínal ve Vinařících někdo, kdo se stal ligovým hráčem?

Dalšími hráči, kteří začínali ve Vinařících a posléze se z nich stali slavní ligoví hráči jsou Dlouhý Z., Fořtek V., Spivák V., Svoboda A. a jiní.

• V jakých letech vznikalo vybavení hřiště? Od založení klubu se hrálo na hřišti SK Vinařice. V roce se 1947 se začalo zázemí sportovního klubu modernizovat, postavil se domov pro správce a první kabiny, které v lednu 1994 vzhořeli a téhož roku se začali stavět nové již se správcovským bytem. Stavba byla zkolaudována roku 2000. K dalším prvků hřiště patří tribuna, která se stavěla v letech 1963-1964.

• Je někde sbírka mapující vývoj klubu od minulosti po současnost?

Každý, kdo chce vidět předměty mapující vývoj a úspěchy sportovního klubu od počátků až po současnost, má možnost nahlédnout do klubové sbírky, která je k nahlédnutí v místní klubovně. Zde uvidí dobové fotografie, míče, dresy, odznaky, poháry apod.

• A co Ty, hrál jsi také fotbal u vinařického klubu?

Moje kariéra fotbalového hráče začala roku 1952, kdy jsem u SK Vinařice začal hrát za lvíčata a dále pokračoval do roku 1972, kdy jsem s fotbalem skončil ze zdravotních důvodů.

• Jak vzpomínáš na působení v klubu a co je pro Tebe nejsilnějším zážitkem?

Mám mnoho vzpomínek, ať již na spoluhráče, fanoušky, výlety, soustředění, apod., atmosféra byla rodinná, všichni táhli za jeden provaz a chtěli dosáhnout co největších úspěchů. Pro mě je nezapomenutelným zážitkem okamžik, kdy jsme se jako hráči takového klubu s malou základnou dostali až do 1.A třídy.

• Jak vidíš budoucnost SK Vinařice?

Podle mého názoru všechno stojí na financích, kterých tento klub nemá velké množství a nestačí to k pokrytí veškerých nákladů. Musí se říci, že ve Vinařících ještě jsou lidi kteří žijou fotbalem, ale jen to nestačí musí být i zájem ze strany malých kluků, který trochu upadá. A proto budoucnost nevidím tak růžově.

Přes zimu práce dětí pokročila o notný kus dopředu.

Děti z 5. třídy domalovávaly historické fotografie Vinařic.

Práci na téma Moje rodina a Vinařice napsala Tereza Neuwirthová.

Pokračování ve sběru rodinných památek. Notářský spis z roku 1893 objevil Vladimír Bureš.

Děti také hledaly místa ze starých fotografií Vinařic a vyfotografovaly jejich současnou podobu. Autoři fotografií: Denisa Burgerová, Lukáš Korynta, Petr Poliak, Jiří Urbánek a Tomáš Veigel,

Výsledky projektu:

Výzkum v rodinách:

Mezi prvními vyzkoumanými předměty se objevil tento účetní záznam o vkladu do občanské záložny ve Slaném v roce 1910. Dokument byl nalezen v rodinném domku ve Vinařicích v podlaze půdy.

Rodinné pohlednice ze začátku 20. století. Výzkum, žák 6. třídy.

Fotografie ze stavby Vinařického koupaliště v roce 1959. Výzkum žákyně 9. třídy.

Výzkum vinařické kroniky

Skupina dětí ze 6. až 9. třídy začala zkoumat kroniky obce Vinařice z 30. a 40. let 20. století. Přinášíme Vám několik fotografií ze zpracovávání materiálů.

Obrázky

Pohled na Staré Vinařice, obecní úřad a okolí Vinařic - kresby a malby žáků 7. až 9. třídy.

Slohové práce

Ukázky z prací žáků 6. třídy na téma Obec Vinařice, říjen 2006.

Práce dětí třetí třídy na téma Historie obce Vinařice:

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 02.12.2009. Verze pro tisk. O úroveň výše.