Z kladenských lesů, vod a strání 2023

7. ročník odborného semináře o přírodě Kladenska a její ochraně

Úterý 7. února 2023

Pořádá odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně.

Litujeme, ale na seminář je možné se přihlásit již jen jako náhradník.

Počet přihlášených dosáhl kapacity přednáškového sálu.

Program semináře:

8:30-9:00 Registrace účastníků
9:00-9:05 Úvodní slovo vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna
Co nového v okolí
9:05-9:35 Václav Somol: Botanické nálezy ze Džbánu v době covidu
9:35-10:05 Stanislav Lepič: Zpětná ornitologická hlášení ptáků kroužkovaných na Kladensku
10:05-10:35 Barbora Čepelová, Michal Procházka: Obnova luk a sadu na hradišti Libušín - první zásahy a výsledky
10:35-11:00 Tomáš Hlinský: Budování tůní v nivě Pálečského potoka a následný plán péče
11:00-11:30 Michal Procházka, Tomáš Hlinský: Terénní výuka jako cesta k předání principů ochrany přírody
11:30-12:00 Přestávka na kávu
Flóra a vegetace Křivoklátska
12:00-12:30 Jan Vondrák: Křivoklátská Popelka držitelem světového prvenství v druhovém bohatství lišejníků
12:30-13:00 Jaroslav Vojta: Diverzita cévnatých rostlin NPR Týřov
13:00-13:30 Pavel Šamonil a kol.: Dynamika lesních ekosystémů na Velké Pleši
13:30-14:30 Přestávka na oběd
Fauna Křivoklátska
14:30-15:00 Miroslav Zýka: Něco málo brouků v NPR Týřov žijících
15:00-15:30 Petr Heřman: Motýli CHKO Křivoklátsko - stav poznání, faunistické novinky a poznámky k ochraně
15:30-16:00 Milan Tichai, Ivan Mikuláš: První krok k Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Křivoklátska?
16:00-16:30 Martin Průcha: Drobní savci a letouni na Křivoklátsku

Organizační pokyny:

Účast na semináři je zdarma.

Seminář je určen pro veškeré zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Omezený počet míst! Přihlášky posílejte na adresu krinke zavináč omk tečka cz (telefonicky na č. 312 256 163) nejpozději do 5. února 2023.

Během semináře bude zajištěno sladké občerstvení, káva, čaj, nealko nápoje. K obědu bude v místě konání podáváno grilované kuře s chlebem. Oběd je potřeba zamluvit předem.

Místo konání:

Přednáškový sál Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, Huťská 1375, Kladno.

Doprava: BUS - 5 minut chůze od autobusového nádraží; VLAK - z železniční stanice Kladno linkou MHD č. 5 nebo č. 14 do zastávky Autobusové nádraží, dále 5 minut pěšky; AUTO - parkoviště přímo v areálu muzea.

Pořádají:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Český svaz ochránců přírody Kladensko
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 16.01.2023. Verze pro tisk. O úroveň výše.