Pro školy

Než vznikla republika - Kladensko v letech 1914 - 1919

Třídy ZŠ se mohou zúčastnit soutěže o volný vstup na vybraný školní program z nabídky muzea. Stačí, aby třída vyplnila pracovní list k výstavě a zaslala do muzea. Na začátku září jednu vylosujeme.

Cesta do pravěku

Termín: celoročně
Určeno pro: 3. - 6. třídu ZŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 30 Kč/žák
Stálý vzdělávací program má za cíl seznámit žáky s pojmem muzeum a zaměřuje se na prezentaci archeologické sbírky. Program se skládá z úvodní prezentace, prohlídky expozice pravěku a samostatných aktivit v dílnách.

Cesta do středověku

Termín: celoročně
Určeno pro: 4. - 7. třídu ZŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 30 Kč/žák
Žáci si zábavným způsobem zopakují své znalosti o středověku a po prohlédnutí části stálé expozice tvoří v tematických dílnách - vytváří vitraje, píší husím brkem a staví tvrz z LEGA.

Projdi se Kladnem

Termín: celoročně
Určeno pro:
Trvání programu: 45 nebo 90 min
Cena: 10 Kč/žák
Žáci absolvují prohlídku nejstarší kladenské zástavby od zámku po kapli sv. Floriána (45 min) nebo po Gymnázium Kladno (90 min). Vedle komentáře se podívají na dobové fotografie a pohlednice z přelomu 19. a 20. století a během procházky budou plnit úkoly.

Středověk na Budči

Termín: červen 2018
Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ
Délka programu: 75 min.
Cena: 30 Kč/žák
Program nabízí prohlídku raně středověkého hradiště a nejstarší stojící stavby rotundy sv. Petra a Pavla a zejména tematické aktivity s lektory v rolích knězny, kněze a Slovanky. V jiném termínu je možné objednat si komentovanou prohlídku uzpůsobenou věku návštěvníků.

Odkaz na vzdělávací programy v Hornickém skanzenu Mayrau

Hornický skanzen Mayrau nabízí několik školních vzdělávacích programů zaměřených na hornickou historii s přesahy do geologice, báňského záchranářství. Více viz odkaz na stránky Hornického skanzenu Mayrau.

Nabídka přednášek

Nabízíme následující přednášky vedené našimi odborníky na téma regionální historie a příroda Kladenska. Obsah přednášek jsme schopni přizpůsobit věku a zaměření posluchačů.

Kontakt pro rezervaci termínu:
Mgr. Ivana Zágnerová
tel.: 312 256 168 nebo 312 256 160
e-mail: pedagog<@>omk.cz (bez špičatých závorek)

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 17.08.2018. Verze pro tisk.