Pro školy - 2018/2019

MUZEUM

SUPERMARKET SVĚT

Interaktivní výstava od organizace NaZemi nabízí jiný pohled na naše nákupy a tím možnost si uvědomit životní podmínky na druhé straně světa, naši spoluodpovědnost za ně a způsoby, jak to změnit.
Termín: 10. 5. - 30. 6. 2019
Určeno pro: SŠ, vyšší ročníky ZŠ
Trvání programu: 90 min.
Cena: 10 Kč/žák, pedagog zdarma

Cesta do pravěku

Program má za cíl seznámit žáky s pojmem muzeum a prohloubit znalosti o období pravěku. Skládá se z úvodní prezentace, prohlídky expozice pravěku a aktivit v dílnách: archeologické vykopávky, slepování pravěkých nádob, malování jeskynních maleb.
Určeno pro: 4. - 6. třídu ZŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 30 Kč/žák, pedagog zdarma

Cesta do středověku

Žáci se ohlédnou za některými jevy z vrcholného středověku, dozvědí se o vzniku vsi a města Kladno a následně tvoří v tematických výtvarných dílnách - vytváří napodobeninu vitráže, píší husím brkem, staví hrad z LEGA a kreslí erb.
Určeno pro: 4. - 7. třídu ZŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 30 Kč/žák, pedagog zdarma

Cesta do 19. století

Program zaměřený na každodenní život našich předků. Zahrnuje úvodní prezentaci o tzv. dlouhém 19. století, návštěvu expozice a aktivitu v dílnách. Žáci si vyzkoušejí krasopisné psaní perem a draní peří. Budou mít také za úkol poznávat sbírkové předměty jako je flek či povijan.
Určeno pro: 5. - 8. třídu ZŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 30 Kč/žák, pedagog zdarma

Kladno za Protektorátu

Žáci se seznámí s regionálními událostmi z období Protektorátu Čechy a Morava: příjezd německé armády do Kladna, stanné právo po zastřelení W. Kniesta, věznění odpůrců v sokolovně, gestapo v Kladně, Poldisiedlung… Program probíhá formou prezentace s úkoly.
Určeno pro: 9. třídu ZŠ, SŠ
Trvání programu: 2 hod.
Cena: 30 Kč/žák, pedagog zdarma

Prohlídka expozice a výstav

Kometovaná prohlídka muzea s průvodcem.
Termín: celoročně
Určeno pro: ZŠ, SŠ
Trvání prohlídky: cca 45 min.
Cena: 10 Kč/žák

Projdi se Kladnem

Žáci absolvují prohlídku nejstarší kladenské zástavby od zámku po kapli sv. Floriána (45 min) nebo po Gymnázium Kladno (70 min). Vedle komentáře si prohlédnou dobové snímky z přelomu 19. a 20. století a během procházky budou plnit úkoly.
Termín: duben - říjen
Určeno pro: 3. - 5. třídu ZŠ\ Trvání programu: 45 nebo 90 min Cena: 10 Kč/žák, pedagog zdarma


BUDEČ

Středověk na Budči

Program pořádaný vždy na konci školního roku nabízí aktivity s lektory v rolích knězny, kněze a prostého člověka přibližující dobu sv. Václava, který podle legend trávil svá mladická léta na Budči. Jakoby mimochodem tak žáci poznají národní kulturní památku - hradiště Budeč s nejstarší stojící stavbou v ČR - rotundou sv. Petra a Pavla. Termín: 17. - 21. 6. 2019
Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ
Délka programu: 75 min.
Cena: 30 Kč/žák

Komentovaná prohlídka

V jiném termínu je možné dohodnout si komentovanou prohlídku uzpůsobenou věku návštěvníků.
Termín: celoročně, dle dohody
Určeno pro: ZŠ, SŠ
Délka prohlídky: cca 60 min.
Cena: 20 Kč/žák, nejméně ale 500 Kč za skupinu.


HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU

Hornický skanzen Mayrau nabízí několik m.j. nových vzdělávacích programů zaměřených na hornickou historii s přesahy do geologie, báňského záchranářství atd. Více viz stránky Hornického skanzenu Mayrau.
Kontakt pro rezervaci v muzeu a na Budči:
Mgr. Ivana Zágnerová
tel.: 312 256 168 nebo 312 256 160
e-mail: pedagog<@>omk.cz (bez špičatých závorek)

Kontakt pro rezervaci ve skanzenu Mayrau:
Bc. Lucie Cirkva Chocholová
tel.: 312 273 067
e-mail: mayrau.pedagog<@>omk.cz (bez špičatých závorek)

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 06.05.2019. Verze pro tisk.