Pro školy - 2018/2019

MUZEUM

AKTUÁLNĚ: Retro 60´ - Jak jsme žili v 60. letech

Žáci budou seznámeni se způsobem života v šedesátých letech 20. století prostřednictvím předmětů, které byly tehdy "IN" - techniky, módy, nábytku, hraček atp. K výstavě je možné objednat si komentář kurátorky výstavy Bc. Lucie Matoušové.
Určeno pro: 8., 9. třídu ZŠ, SŠ
Trvání programu: 45-60 min.
Cena: 20 Kč/žák s komentovanou prohlídkou, 10Kč/žák bez, pedagog zdarma

Cesta do pravěku

Program má za cíl seznámit žáky s pojmem muzeum a prohloubit znalosti o období pravěku. Skládá se z úvodní prezentace, prohlídky expozice pravěku a aktivit v dílnách: archeologické vykopávky, slepování pravěkých nádob, malování jeskynních maleb.
Určeno pro: 4. - 6. třídu ZŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 30 Kč/žák, pedagog zdarma

Cesta do středověku

Žáci se ohlédnou za některými jevy z vrcholného středověku, dozvědí se o vzniku vsi a města Kladno a následně tvoří v tematických výtvarných dílnách - vytváří napodobeninu vitráže, píší husím brkem, staví hrad z LEGA a kreslí erb.
Určeno pro: 4. - 7. třídu ZŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 30 Kč/žák, pedagog zdarma

Cesta do 19. století

Program zaměřený na každodenní život našich předků. Zahrnuje úvodní prezentaci o tzv. dlouhém 19. století, návštěvu expozice a aktivitu v dílnách. Žáci si vyzkoušejí krasopisné psaní perem a draní peří. Budou mít také za úkol poznávat sbírkové předměty jako je flek či povijan.
Určeno pro: 5. - 8. třídu ZŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 30 Kč/žák, pedagog zdarma

Kladno za Protektorátu

Žáci se seznámí s regionálními událostmi z období Protektorátu Čechy a Morava: příjezd německé armády do Kladna, stanné právo po zastřelení W. Kniesta, věznění odpůrců v sokolovně, gestapo v Kladně, Poldisiedlung… Program probíhá formou prezentace s úkoly.
Určeno pro: 9. třídu ZŠ, SŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 30 Kč/žák, pedagog zdarma

Prohlídka expozice a výstavy

Základní prohlídka muzea s průvodcem.
Termín: celoročně
Určeno pro: ZŠ, SŠ
Trvání prohlídky: cca 45 min.
Cena: 10 Kč/žák


VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY

Projdi se Kladnem

Žáci absolvují prohlídku nejstarší kladenské zástavby od zámku po kapli sv. Floriána (45 min) nebo po Gymnázium Kladno (70 min). Vedle komentáře si prohlédnou dobové snímky z přelomu 19. a 20. století a během procházky budou plnit úkoly.
Termín: duben - říjen
Určeno pro: 3. - 5. třídu ZŠ\ Trvání programu: 45 nebo 90 min Cena: 10 Kč/žák, pedagog zdarma

Habešovna

Procházka představuje jednu z nejstarších vilových čtvrtí v Kladně. Studenti budou seznámeni s rozvojem Kladna a vývojem architektury na přelomu 19. a 20. století. Budou pracovat s mapou a řešit úkoly.
Termín: duben - listopad
Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Trvání procházky: 60 min
Cena: 10 Kč/žák, pedagog zdarma


BUDEČ

Středověk na Budči

Program pořádaný vždy na konci školního roku nabízí aktivity s lektory v rolích knězny, kněze a prostého člověka přibližující dobu sv. Václava, který podle legend trávil svá mladická léta na Budči. Jakoby mimochodem tak žáci poznají národní kulturní památku - hradiště Budeč s nejstarší stojící stavbou v ČR - rotundou sv. Petra a Pavla. Termín: 17. - 21. 6. 2019
Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ
Délka programu: 75 min.
Cena: 30 Kč/žák

Komentovaná prohlídka

V jiném termínu je možné dohodnout si komentovanou prohlídku uzpůsobenou věku návštěvníků.
Termín: celoročně, dle dohody
Určeno pro: ZŠ, SŠ
Délka prohlídky: cca 60 min.
Cena: 20 Kč/žák, nejméně ale 500 Kč za skupinu.


HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU

Hornický skanzen Mayrau nabízí několik m.j. nových vzdělávacích programů zaměřených na hornickou historii s přesahy do geologie, báňského záchranářství atd. Více viz stránky Hornického skanzenu Mayrau.


Kontakt pro rezervaci v muzeu a na Budči:
Mgr. Ivana Zágnerová
tel.: 312 256 168 nebo 312 256 160
e-mail: pedagog<@>omk.cz (bez špičatých závorek)

Kontakt pro rezervaci ve skanzenu Mayrau:
Bc. Lucie Cirkva Chocholová
tel.: 312 273 067
e-mail: mayrau.pedagog<@>omk.cz (bez špičatých závorek)

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 17.01.2019. Verze pro tisk.