Pro školy - 2019/2020

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu personální změny budou vybrané stálé vzdělávací programy pozastaveny:

Cesta do pravěku bude v nabídce od 2. listopadu 2020,
Cesta do středověku, Kladno za Protektorátu a Projdi se Kladnem bude v nabídce od začátku roku 2021,
Cesta do 19. století, Středověk na Budči a programy k aktuálním výstavám zůstávají v nabídce.
Děkujeme za pochopení.

STÁLÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Cesta do pravěku

Program má za cíl seznámit žáky s činností muzea a prohloubit znalosti o období pravěku. Skládá se z úvodní prezentace, prohlídky expozice Pravěk Kladenska a aktivit v dílnách: archeologické vykopávky, slepování pravěkých nádob, malování jeskynních maleb.
Určeno pro: 4. - 6. třídu ZŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarma

Cesta do středověku

Žáci se ohlédnou za některými pojmy vrcholého středověku, dozvědí se o vzniku města Kladno a následně tvoří v tematických výtvarných dílnách - malují napodobeninu vitráže, píší husím brkem, staví tvrz z LEGA a seznamují se s heraldickými pravidly.
Určeno pro: 4. - 7. třídu ZŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarma

Cesta do 19. století

Program zaměřený na každodenní život našich předků. Zahrnuje úvodní prezentaci o tzv. dlouhém 19. století, návštěvu expozice a samostatné aktivity: poznávání historických předmětů, draní peří, psaní krasopisem a několik tematických aktivit.
Určeno pro: 5. - 9. třídu ZŠ, SŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarma

Kladno za Protektorátu

Žáci se seznámí s regionálními událostmi z období Protektorátu Čechy a Morava: příjezd německé armády do Kladna, stanné právo po zastřelení W. Kniesta, věznění odpůrců v sokolovně, gestapo v Kladně, Poldisiedlung… Program probíhá formou prezentace s úkoly.
Určeno pro: 9. třídu ZŠ, SŠ
Trvání programu: 2 hod.
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarma

Prohlídka expozice a výstav

Stálé expozice muzea Pravěk Kladenska, Od tvrzí k baroknímu zámku a Od městečka ke královskému hornímu městu je možné si prohlédnout samostatně nebo v rámci vzdělávacího programu či návštěvy krátkodobé výstavy.
Termín: celoročně
Určeno pro: ZŠ, SŠ
Trvání prohlídky: cca 45 min.
Cena: 20 Kč/žák, v rámci vzdělávacího programu a návštěvy výstavy zdarma

Projdi se Kladnem

Žáci absolvují prohlídku nejstarší kladenské zástavby od zámku po kapli sv. Floriána (45 min) nebo po Gymnázium Kladno (70 min). Vedle komentáře si prohlédnou dobové snímky z přelomu 19. a 20. století a během procházky budou plnit úkoly.
Termín: duben - říjen
Určeno pro: 3. - 5. třídu ZŠ
Trvání programu: 45 nebo 90 min
Cena: 20 Kč/žák, pedagog zdarma

PROGRAMY NA HRADIŠTI BUDEČ

Středověk na Budči

Zážitkový vzdělávací program s kostýmovanými lektory přibližující dobu sv. Václava, který byl podle legend na Budči vyučován. Lektoři se s dětmi přenesou do doby sv. Václava a prostřednictvím mnoha aktivit na autentickém místě skupinu seznámí s životem v raném středověku. Dále představí patrona české země a provedou žáky po jedné z nejvýznamnějších památek Kladenska i celé České republiky.

Termín: vždy v září (v týdnu předcházejícím 28. září) a v červnu (v druhém až třetím týdnu) Nejbližší termíny: 14. - 18. 6., 20. - 24. 9. 2021
Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ
Délka programu: 60-75 min.
Cena: 40 Kč/žák

Komentovaná prohlídka

V jiném termínu je možné dohodnout si komentovanou prohlídku uzpůsobenou věku návštěvníků.
Termín: dle dohody
Určeno pro: ZŠ, SŠ
Délka prohlídky: cca 60 min.
Cena: 700 Kč


PROGRAMY V HORNICKÉM SKANZENU MAYRAU

Hornický skanzen Mayrau nabízí vzdělávací programy zaměřené na hornictví a hornickou historii s přesahy do geologie, báňského záchranářství atd. Více viz stránky Hornického skanzenu Mayrau.
Kontakt pro rezervaci prohlídky výstavy (platí pouze pro školní skupinu), vzdělávacího programu v muzeu a na Budči:

Bc. Lucie Matoušová
e-mail: historik<@>omk.cz (bez špičatých závorek),
tel.: 312 256 162 (telefonicky objednávejte od 9:00 do 14:00 hodin)

případně Mgr. Michaela Brábníková
e-mail: propagace<@>omk.cz (bez špičatých závorek) tel.: 312 256 168 nebo 607 084 508

Kontakt pro rezervaci programu ve skanzenu Mayrau:
Bc. Lucie Cirkva Chocholová
tel.: 312 273 067
e-mail: mayrau.pedagog<@>omk.cz (bez špičatých závorek)

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 15.10.2020. Verze pro tisk.