KATALOGY K VÝSTAVÁM

Váš nákup: 0,- Kč
obsah košíku
OTISKY OSUDŮ
Katalog výstavy vybraných kladenských skulptur v Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně 21. září - 25. listopadu 2012.

Text: Jaroslav Vykouk. Fotografie: Jaroslav Vykouk, Jaroslav Vyšín, Zdeněk Kuchyňka. V roce 2012 Vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Formát A5, 34 stran.

Cena: 39,- Kč
Vložit do košíku: ks.
HALDY/ARIZONA
Co pro krajinu Kladenska znamenají haldy hlušiny vzniklé více než 150letou hornickou činností? Katalog, vydaný ke stejnojmenné výstavě v Zámecké galerii města Kladna ve dnech 24. 10. - 19. 11. 2006. Obsahuje zkrácenou a populárně pojatou verzi biologické studie provedené na kladenských haldách v letech 2003 až 2005.
Z obsahu: Václav Cílek: Z čeho jsou složeny haldy • Jiří Sádlo, Lukáš Krinke: Flóra a vegetace kladenských hald • Vít Zavadil: Nemusíme do rezervací / Fauna kladenských hald • Radovan Víta: Haldy v průsečíku zájmů • Zdeněk Kuchyňka: Stručně o historii hornictví na Kladensku a Slánsku • Pavla Žvachtová: Haldy jako obživa, záhuba a nostalgie • Radka Schmelzová: Postindustriální krajina aneb odkaz průmyslové revoluce • Tomáš Gremlica a kol.: Budoucnost hald v krajině Kladenska

Odpovědní redaktoři Lukáš Krinke a Dagmar Šubrtová. V roce 2006 vydal Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích u Kladna. Formát 20x21,5 cm, 48 stran, 11 celostránkových barevných fotografií.

Cena: 40,- Kč
Vložit do košíku: ks.
NOVOSTRAŠECKO NA KRESBÁCH VÁCLAVA FIALY
Katalog výstavy, kterou na přelomu let 1994 a 1995 uvedla muzea v Rakovníku a ve Slaném. Přibližuje kresby ze sbírek slánského muzea, vzniklé během Fialova pobytu na Novostrašecku v létě roku 1941, kdy pracoval na výzdobě spořitelny v Novém Strašecí. Kresby mimoděk zachycují tehdejší podobu lidové architektury obcí na Džbánu (Řevničova, Mšece, Přerubenic, Pochválova, Dučic, Kalivod, Bdína, Rudy a Rynholce) a jedinečným způsobem tak dokumentují vzhled středočeské vesnice před jeho zásadní proměnou, ke které došlo během poválečných let.

Autoři: Vladimír Přibyl, Zdeněk Kuchyňka, Eva Volfová. V roce 1994 vydal Okresní úřad Kladno. Formát A4, 39 stran.

Cena: 25,- Kč
Vložit do košíku: ks.